Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dla dr Joanny Chudy

Pani dr Joanna Chudy, nauczycielka podstaw fotografii i filmu oraz projektowania multimedialnego w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, otrzymała Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (indywidualną II stopnia) za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Joanna Chudy jest nauczycielką podstaw fotografii i filmu oraz projektowania multimedialnego w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

Jest absolwentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2002), Wyższego Studium Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, które ukończyła z wyróżnieniem, realizując dyplom w pracowni fotografii kreacyjnej prof. Wojciecha Prażmowskiego (2009). W 2013 uzyskała stopień doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Pani dr Joanna Chudy jest autorką 20 indywidualnych wystaw fotograficznych. Uczestniczyła w 40 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Berlinie, Warszawie i Sofii. Zajmuje się fotografią kreacyjną, prezentuje czarno-biały nurt fotografii klasycznej. Od 2014 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików; w Zarządzie Okręgu Górskiego ZPAF pełni funkcję sekretarza. Była stażystką w Bush & Berry Conservation Studio w Bristolu (Wielka Brytania, 2002). Jest wykładowczynią przedmiotów artystycznych na wyższych uczelniach. Mieszka w Bielsku-Białej.
Pani dr Joanna Chudy jest laureatką nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Zdobyła m.in. Grand Prix VI Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej w Warszawie (2010), I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Portret 2009” w Kole, wyróżnienie na 17. Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu „Remis 2009” w Ostrowie Wielkopolskim, I nagrodę w konkursie „Aura” Hogan &Hartson w Warszawie (2009), wyróżnienie w konkursie The Independent Photographer w Berlinie (Niemcy, 2017), Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej w konkursie 4. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2018.
Jest finalistką konkursów: ShowOff w programie Miesiąca Fotografii w Krakowie (2010), Encontros da Imagem – International Photography Festival w Bradze (Portugalia, 2014), Itinéraires des Photographes Voyageurs 2014 w Bordeaux (Francja, 2014), Festival Manifesto 2013 w Tuluzie (Francja, 2013), Copenhagen Photo Festival w Kopenhadze (Dania, 2013). Jest Stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010 i 2018 oraz Marszałka Województwa Śląskiego (2011).
Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Do najważniejszych zaliczyć należy ekspozycje: „Śląski Ulisses”, Itinéraires des Photographes Voyageurs 2014, Bordeaux 2014; Rondo Sztuki, Katowice 2012; Miesiąc Fotografii w Krakowie, Show Off, Galeria Artefactory, Kraków 2010; „The Pictures of emotions and other ailments of a sensitive human”, Festival Manifesto, Tuluza 2013; „Sztuka kobiet – kobiety w sztuce”, Muzeum Śląskie, Katowice 2012; „Photo diploma award”, Stary Browar, Poznań 2011; „Obrazowanie” – Wystawa ASP w Warszawie, Galeria El, Elbląg 2010. Publikowała swoje fotografie w magazynach i czasopismach o sztuce i fotografii m.in. „Arteon”, „Art & Business”, „Foto”.
W swej twórczości koncentruje się na rozwijaniu zagadnień związanych z kreacyjną fotografią czarno-białą, w której istotnym tematem jest człowiek. Jej prace znajdują się w zbiorach Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej oraz w kolekcjach prywatnych.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo