Dyplomy 2020 – projektowanie graficzne – 6 POSSP

Prace dyplomowe klasy 6 POSSP

Specjalność: techniki graficzne

Specjalizacja: projektowanie graficzne

Nauczycielka prowadząca: mgr Urbańczyk-Luranc

Nauczycielka praktycznej nauki zawodu: dr Aleksandra Czudek

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo