1 Biennale

I Ogólnopolski Przegląd Rysunku i Malarstwa Uczniów Liceów Plastycznych (1993 r.)

Na przełomie lat 80/90-tych XX wieku w średnich szkołach plastycznych zrodziła się potrzeba konfrontacji plastycznych prac uczniowskich. Prekursorem w tym zakresie było Liceum Plastyczne w Kielcach. Gdy na początku lat 90-tych szkoła ta zaprzestała organizacji Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów PLSP, z inicjatywy dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej, Andrzeja Rubinkiewicza, bielska szkoła zorganizowała w 1992 roku wystawę prac dyplomowych uczniów kilku szkół plastycznych w południa Polski: Katowic, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej i Bielska-Białej. Wystawa pod nazwą „Konfrontacje ‘92” miała miejsce w Galerii Bielskiej BWA. Towarzyszyło jej spotkanie pedagogów związanych z wystawiającymi się szkołami, na którym zrodził się pomysł, aby stworzyć uczniom szkół plastycznych z całej Polski warunki do konfrontacji dorobku artystycznego w dziedzinie rysunku i malarstwa. Dyrektor Andrzej Rubinkiewicz zaproponował, by organizacji podjęło się PLSP w Bielsku-Białej, z pomocą Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Rok później, w 1993 r., odbyła się pierwsza edycja konkursu pod nazwą Ogólnopolski Przegląd Rysunku i Malarstwa Uczniów Liceów Plastycznych. Konkurs od początku przyjął formę biennale. Od tego czasu nieprzerwanie w dwuletnim cyklu na wiosnę ma miejsce wystawa kończąca biennale. Niewątpliwie ogromnym atutem bielskiego biennale są składy komisji. Od samego początku dyrektor Andrzej Rubinkiewicz dbał o to, by prace były oceniane przez uznanych w akademickim i artystycznym środowisku twórców. Z okazji bielskiego biennale wydawane są katalogi, opatrywane wstępem, który niejednokrotnie stanowi celny komentarz do kondycji szkolnictwa artystycznego w Polsce.

12 marca 1993 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ogólnopolskiego Przeglądu Rysunku i Malarstwa Uczniów Liceów Sztuk Plastycznych w składzie:

prof. Zbysław Maciejewski, ASP Kraków – Przewodniczący,

prof. Włodzimierz Kotkowski, ASP Kraków,

prof. Michał Kliś, ASP Kraków, filia w Katowicach,

mgr Krystyna Koziarz, PLSP Wrocław,

mgr Edward Josefowski, PLSP Kraków,

mgr Jan Rzehak, PLSP Kraków,

mgr Stanisław Mrowiec, PLSP Bielsko-Biała – komisarz wystawy.

Ponadto, w charakterze obserwatora, uczestniczył w posiedzeniu Komisji mgr Włodzimierz Gorzelańczyk, reprezentując Centrum Edukacji Artystycznej.

Do przeglądu nadesłano 500 prac rysunkowych i malarskich z 26 liceów plastycznych z całej Polski. Wyróżnieni zostali uczniowie:

w dziedzinie rysunku:

Beata Rzeźnikiewicz, PLSP Jarosław,

Agnieszka Słomka, PLSP Bielsko-Biała,

Paweł Mendrek, PLSP Katowice,

Wojciech Sobczyk, PLSP Nałęczów,

Barbara Kukulska, PLSP Zielona Góra,

Maja Chmura, PLSP Katowice,

Edyta Turczanik, PLSP Jarosław,

Artur Łabuś, PLSP Wrocław,

Katarzyna Kociomyk, PLSP Bielsko-Biała,

 

w dziedzinie malarstwa:

Marzena Pięta, PLSP Tarnów,

Wojciech Pietrasz, PLSP Rzeszów,

Wojciech Dzierzęga, PLSP Bielsko-Biała,

Jarosław Lula, PLSP Bydgoszcz,

Wojciech Swoboda, PLSP Bielsko-Biała,

Łukasz Galusek, PLSP Bielsko-Biała,

Magdalena Idaszewska, PLSP Zielona Góra,

Marian Kuczman, PLSP Krosno,

Beata Handzlik, PLSP Katowice,

Aleksandra Grela, PLSP Katowice,

Marta Bożyk, PLSP Kraków,

Ireneusz Popek, PLSP Lublin,

Maja Chmura, PLSP Katowice,

Weronika Toborowicz, PLSP Kraków.

 

Spośród wyróżnionych prac Komisja postanowiła przyznać nagrody rzeczowe za szczególnie wysoki poziom artystyczny następującym osobom:

Agnieszce Słomce (nauczyciel prowadzący: Tadeusz Król)

Beacie Rzeźnikiewicz

Pawłowie Mendrkowi

Wojciechowi Sobczykowi

Barbarze Kukulskiej

Mai Chmurze

Marzenie Pięcie

Łukaszowi Galuskowi

Grzegorzowi Dzierzędze

Weronice Toborowicz

 

Komisja spośród wszystkich nadesłanych prac zakwalifikowała do wystawy 85 prac malarskich i 76 rysunków.

Wyszukiwarka

Termo logo