11 Biennale

11 Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych (2013 r.)

Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Szkół Średnich Plastycznych na trwałe stało się tradycją Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Impreza ma charakter ogólnopolski, a tym samym jednym z jej celów – obok nagrodzenia i prezentacji prac najbardziej utalentowanych uczniów – staje się integracja środowisk szkół średnich plastycznych.

Pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem urzeczywistnienia tej idei jest Dyrektor szkoły Andrzej Rubinkiewicz przy wsparciu nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Otwarcie wystawy pokonkursowej zostało uświetnione obecnością reprezentantów władz miasta Bielska-Białej: WiceprezydentaZbigniewa Michniowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Przemysława Drabka, naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Jerzego Pieszkę. Mieliśmy zaszczyt też gościć Jego Magnificencję Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie profesora Stanisława Tabisza, wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie panów Wojciecha Myjaka i Jerzego Sieczkę, Dyrektora zaprzyjaźnionej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej pana Andrzeja Kucybałę. Od pana Stanisława Fabera, Śląskiego Kuratora Oświaty, otrzymaliśmy list z życzeniami skierowanymi do laureatów: sukcesów artystycznych, wytrwałości w dążeniu do celów i powodzenia w życiu osobistym.

Gośćmi szczególnie mile widzianymi, którzy przybyli, by obejrzeć prace uczniów z różnych miast Polski, byli pan Karol Śliwka, grafik projektowy powojennej Polski, którego znaki graficzne nadal są identyfikowane w naszej codzienności, choć nie zawsze wiemy, kto jest ich twórcą oraz pani Irena Rączka wraz z małżonkiem, której zasługi dla szkolnictwa artystycznego szkół średnich są powszechnie cenione, a także pan profesor Michał Kliś z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, artysta i przyjaciel naszej szkoły. Jednak obecność wszystkich znakomitych i zasłużonych osób pozostałaby niezauważona, gdyby zabrakło uczniów i ich nauczycieli, którzy przyjechali z różnych stron Polski, natomiast urzeczywistnienie całego spotkania było możliwe dzięki pomocy i przychylności Dyrekcji Galerii Bielskiej BWA w osobie pani Agaty Smalcerz.

Część powitalna zakończyła się koncertem, w wykonaniu uczniowskiego kwartetu puzonistów z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, Wojciecha Prokopowicza, Mateusza Czaji, Marka Stolarczyka, Michała Olearczyka, nad którymi opiekę artystyczną sprawuje dr Zdzisław Stolarczyk. Zespół wykonał następujące utwory: Thomasa Morley’a Now is the month of maying, Piraci z Karaibów w aranżacji Tomasza Stolarczyka, The Beatles Hey Jude, Ulica Sezamkowa w aranżacji Tomasza Stolarczyka, Adante CantabilePiotra Czajkowskiego, Something stupid, 007 James Bond(aranżacja Bit Raiser), temat z gry Mario. Po występie kwartetu części muzycznej dopełnił uczeń pana mgr Andrzeja Ziętka, Wojciech Glądys, utworem Vivienne Wood: Again we say goodbye. Rozbieżności gatunkowe wybranych utworów pozwoliły przekonać się o wysokim poziomie umiejętności muzycznych uczniów. Podczas koncertu widzowie wyraźnie podzelili się na dwie grupy. Jedni, stojący blisko muzyków, obserwowali ich podczas gry na instrumentach, natomiast ci stojący dalej przechadzali się po wolnej części sali wystawowej, oglądając obrazy bez pośpiechu. Pozostając w tej drugiej grupie osób przyznaję, że koegzystencja rysunku i malarstwa wraz z muzyką wpływa korzytstnie na ich odbiór.

Po zakończeniu części koncertowej przyszedł czas na oficjane ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród laureatom, gratulacje i oklaski.

Autorzy prac to uczniowie V i VI klas ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, III i IV klas liceów plastycznych oraz słuchacze policealnych szkół plastycznych. Wyboru prac dokonała komisja profesorów z polskich uczelni artystycznych: profesorowie ASP w Katowicach pan Zbigniew Blukacz i pan Jan Szmatloch oraz profesor Sławomir Kuszczak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod przewodnictwem profesora Stanisława Tabisza, Rektora ASP w Krakowie.

Główną nagrodę komisja przyznała Arturowi Brandysowi, uczniowi klasy maturalnej ZSP w Bielsku-Białej, za obraz prezentujący perspektywę spojrzenia gołębia na dachy bielskich kamienic starego miasta, powstały pod opieką nauczyciela Mariusza Horeczego.

W dziedzinie malarstwa pierwszą nagrodę otrzymał Sebastian Winkler z Liceum Plastycznego w Poznaniu za obraz pt. Garnki(nauczyciel prowadzący Andrzej Maldzis). Drugą nagrodę zdobyłSzymon Kula z ZSP w Katowicach za obraz Sfora (nauczyciel prowadzący Beata Hanslik – Janiszewska). Trzecia nagroda przypadła Kamili Kamczewskiej z ZSP w Częstochowie za tytuł Martwa natura z owocami (nauczyciel prowadzący Piotr Kaniecki).

W dziedzinie rysunku pierwszą nagrodę zdobył Kamil Kwiatkowski z ZSP w Dąbrowie Górniczej za obraz Poruszenie(nauczyciel prowadzący Mariusz Wnukowski). Drugą nagrodę przyznano Marcelinie Sokół z ZSP w Dąbrowie Górniczej za rysunek pt. Milczenie. Trzecią nagrodę otrzymała Marta Sibielak z LP w Gliwicach za Element w rysunku postaci(nauczyciel prowadzący Ewa Pańczyk-Hałubiec).

Jednak nagrodzone prace nie były jedynymi, które zyskały uznanie członków komisji. Przydzielono też liczne wyróżnieniaw obu dziedzinach.

W dziedzinie malarstwa wyróżnieni zostali:

– Filip Dueskau za Akt; ZSP w Bydgoszczy, nauczyciel prowadzący Małgorzata Maciejewska

– Monika Pyszczyńska za Postać, ZSP w Bydgoszczy, nauczyciel prowadzący Bogusław Kuraś

– Katarzyna Wyrzykowska za Postać, ZSP w Bydgoszczy,  nauczyciel prowadzący Bogusław Kuraś

– Robert Marciniak za Autoportret, ZSP w Częstochowie, nauczyciel prowadzący Piotr Kaniecki

– Julia Pilecka za Pejzaż industrialny, ZSP w Katowicach, nauczyciel Beata Hanslik-Janiszewska

– Milena Sontowska (bez tytułu), PLP w Olsztynie, nauczyciel prowadzący Ewa Plichta

– Sebastian Winkler za Bogdana, LP w Poznaniu,  nauczyciel prowadzący Andrzej Maldzis

– Olga Skonecka za Martwą naturę, ZSP w Radomiu, nauczyciel Edyta Jaworska-Kowalska

– Agnieszka Ślosarczyk za Twórcę i odbiorcę, LP w ZSAP w Tarnowskich Górach, nauczyciel prowadzący Adam Andryszczak

– Aleksandra Szymkowska za Drugie dno w kadrach mojego miasta, LP w ZSAP w Tarnowskich Górach, nauczyciel prowadzący Adam Andryszczak.

W dziedzinie rysunku wyróżnienia otrzymali:

– Piotr Owczarek za Stojącą, ZSP w Gdyni, nauczyciel prowadzący Piotr Budziszewski

– Ewa Piechocka za Postać, LP w Gorzowie Wielkopolskim, nauczyciel prowadzący Juliusz Piechocki

– Ewa Piechocka za Rodzinę, LP w Gorzowie Wielkopolskim, nauczyciel Juliusz Piechocki

– Marcin Walczak za Autoportret, ZSP w Jarosławiu,  nauczyciel prowadzący Anna Kałaman-Kucz

– Julia Pilecka za Studium postaci, ZSP w Katowicach,  nauczyciel Beata Hanslik-Janiszewska

– Michalina Mosurek za Martwą naturę, ZPSP w Krakowie, nauczyciel prowadzący Artur Kapturski

– Daniel Migacz za Bez tytułu, KLP w Nowym Sączu, nauczyciel prowadzący Wiesław Szyszka

– Oskar Dąbrowski (bez tytułu), ZPPKP w Opolu, nauczyciel prowadzący Joanna Preuhs

– Szymon Ruszel za Wnętrze ZSP w Tarnowie, nauczyciel prowadzący Magdalena Miłoś-Kuta

– Maciej Dąbrowski za Postać, POSSP we Włocławku, nauczyciel Magdalena Majeranowska

Na wystawie były prezentowane też pozostałe prace, spośród których wytypowano te nagrodzone i wyróżnione. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że już samo zakwalifikowanie pracy do pokazania na wystawie jest nobilitacją, ponieważ ekspozycja została skomponowana ze stupięćdziesięciu jeden obrazów, które uprzednio wyselekcjonowano spośród ponad sześciu setek prac nadesłanych z czterdziestu jeden średnich szkół plastycznych.

Biennale Rysunku i Malarstwa to szczególna szansa dla uczniów szkół średnich, by ich prace zostały obejrzane i wyselekcjonowane przez profesorów uczelni wyższych, co stwarza możliwość uzyskania informacji zwrotnej o poziomie umiejętności, trendach oraz kryteriach oceniania prac  artystycznych.

Nauczyciele uczestniczyli w wykładzie profesora Stanisława Tabisza nt. twórczości malarskiej, rysunkowej i sztuce witrażu Stanisława Wyspiańskiego, połączony z prezentacją multimedialną przedstawiającą obrazy, szkice i projekty artysty. Po odczycie profesor zaproponował wysłuchanie utworu w wykonaniu Marka Grechuty pt. Śniło mi się i pamiętam, którego tekst nawiązuje do motywów obecnych w całej twórczości Wyspiańskiego, malarskiej i literackiej. Utwór liryczny zakończył spotkanie uczestników 11 Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych, zorganizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, a w szczególności przez Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych Andrzeja Rubinkiewicza.

Spotkanie było podbudowane dobrą atmosferą stworzoną przez gospodarzy oraz gości przybyłych z różnych stron Polski. Dodatkowym atutem imprezy było zachowanie równowagi pomiędzy formą i treścią. Uroczysta i skromna forma, pozbawiona przepychu, umożliwiła odbiór treści eksponowanych obrazów, zwłaszcza podczas koncertowej części uroczystości.

napisała: mgr Justyna Moruś

artykuł o 11 Biennale na portalu Beskidzka24.pl

film na temat 11 biennale

11 Biennale Protokół Ogónopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa

relacja z finisażu 11 Biennale

Wyszukiwarka

Termo logo