Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego

– rok szkolny 2017/2017

Przewodnicząca – Julia Paluch (klasa V POSSP)
Zastępca przewodniczącej – Wojciech Ponikwia (klasa 2 LP)
Skarbnik – Zuzanna Wajda (klasa V POSSP)
Sekretarz – Aleksandra Typańska (klasa IV POSSP)
Członkini – Zofia Juchniewicz (klasa IV POSSP)

Wyszukiwarka

Termo logo