Dokumenty, które należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Fałata w Bielsku-Białej

Osoby, które zdały egzamin i zakwalifikowały się do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. proszone są o dostarczenie w opisanej teczce następujących dokumentów.


Z uwagi na remont kapitalny parteru w budynku szkolnym składnie dokumentów, odbywać się będzie w dniach 6-10 lipca 2020 r. w godz. 12:00-15:00 na sali gimnastycznej. Wejście do szkoły od strony podwórka.


WZÓR OPISANIA PAPIEROWEJ TECZKI → Wzór opisania papierowej teczki z dokumentami

♦ Wniosek o przyjęcie do szkoły – dokument, który został wcześniej przesłany na e-mail rekrutacja@bielskiplastyk.pl

♦ Świadectwo promocyjne z klasy 7 szkoły podstawowej (oryginał)

♦ 3 zdjęcia opisane czytelnie (imię, nazwisko, data urodzenia)

♦ Deklaracja o wyborze przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym (oryginał) – dokument, który został wcześniej przesłany na e-mail rekrutacja@bielskiplastyk.pl

♦ Oświadczenie o stanie zdrowia – COVID-19 (oryginał) – dokument, który został wcześniej przesłany przed egzaminem na e-mail rekrutacja@bielskiplastyk.pl

♦ Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

♦ Karta zdrowia wydawana przez szkołę na zakończenie roku szkolnego ósmoklasistom/kom

♦ Opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli kandydat/ka był(a) badany/a)

Dodatkowo wymagane są dokumenty:

♦ Kwestionariusz osobowy dot. mobiDziennika (druk do pobrania → Kwestionariusz osobowy do mobidziennika

♦ Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ZSP w Bielsku Białej (druk do pobrania → Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSP w Bielsku Białej

♦ Oświadczenie ws. uczęszczanie ucznia/uczennicy na zajęcia religii/etyki (druk do pobrania → Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania na religię lub etykę

♦ Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia/uczennicy (druk do pobrania → Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

 

W razie pytań i wątpliwości w temacie składanych dokumentów prosimy pisać na adres e-mail rekrutacja@bielskiplastyk.pl

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo