Wyniki egzaminu do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Fałata w Bielsku-Białej

Wyniki egzaminu wstępnego do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej:

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE, PRZYJĘTE DO SZKOŁY

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE, NIEPRZYJĘTE DO SZKOŁY

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE, NIEPRZYJĘTE DO SZKOŁY

 

Osoby ZAKWALIFIKOWANE I PRZYJĘTE do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej proszone są o dostarczenie w opisanej teczce wymaganych dokumentów. Uwaga! Dokumenty należy dostarczać według podanych poniżej terminów:

WZÓR OPISANIA PAPIEROWEJ TECZKI → Wzór opisania papierowej teczki z dokumentami

W dniach 27-30 czerwca 2022 r. (sekretariat szkoły, godz. 8:00-14:00):

♦ Wniosek o przyjęcie do szkoły – dokument, który został wcześniej przesłany na e-mail rekrutacja@bielskiplastyk.pl

♦ Świadectwo promocyjne z klasy 7 szkoły podstawowej (oryginał)

♦ Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

♦ 3 zdjęcia opisane czytelnie (imię, nazwisko, data urodzenia)

♦ Karta zdrowia wydawana przez szkołę na zakończenie roku szkolnego ósmoklasistom/kom

♦ Opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli kandydat/ka był(a) badany/a)

♦ Kwestionariusz osobowy dot. mobiDziennika (druk do pobrania → Kwestionariusz osobowy do mobidziennika

♦ Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w PLSP w Bielsku Białej (druk do pobrania → Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w PLSP w Bielsku Białej

♦ Deklaracja o wyborze przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym (druk do pobrania → Deklaracja o wyborze przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym

♦ Oświadczenie ws. uczęszczanie ucznia/uczennicy na zajęcia religii/etyki (druk do pobrania → Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania na religię lub etykę

♦ Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia/uczennicy (druk do pobrania → Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

 

W dniach 11-14 lipca 2022 r. (sekretariat szkoły, godz. 8:00-14:00):

♦ Wynik egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

 

 

Niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach jest równoznacznie z rezygnacją z nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej.


 

W razie pytań i wątpliwości w temacie składanych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny: 572 681 579 lub mejlowy: rekrutacja@bielskiplastyk.pl

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo