Dyplomy 2019 – techniki graficzne / projektowanie graficzne – POSSP

Dyplomy 2019

Specjalność: techniki graficzne

Specjalizacja: projektowanie graficzne

(Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych)

Nauczycielka prowadząca: mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu: dr Aleksandra Czudek.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo