Dyplomy 2020 – techniki druku artystycznego

Prace dyplomowe klasy 4 PLSP

Specjalność: techniki graficzne

Specjalizacja: techniki druku artystycznego

Nauczyciel prowadzący: mgr Tadeusz Król

Nauczycielka praktycznej nauki zawodu: dr Aleksandra Czudek

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo