GraMY doBBro

8 lutego 2019 r. uczniowie wybranych bielskich szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu w Teatrze Polskim, które zostało zorganizowane jako wydarzenie towarzyszące koncertowi GraMY doBBro, który został zaplanowany na 11 lutego w tym samym miejscu. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję pokrótce zapoznać się z szeroką gamą pozytywnych inicjatyw, podejmowanych na terenie naszego miasta.

Wśród wymienionych przedsięwzięć znalazła się między innymi Zupa za Ratuszem, której założyciele zajmują się organizowaniem cotygodniowych obiadów dla ludzi bezdomnych czy Inicjatywa Obywatelska WITAJ. Jej członkowie, do których należą między innymi pani Jadwiga Jarosz i pani Katarzyna Patykiewicz, są odpowiedzialni między innymi za akcję Dni Radości, która została zorganizowana dla Dzieci z Dworca Brześć. Uczestnicy poznali też grupę, która przybrała żartobliwą nazwę „grobersi” i zajmuje się pielęgnowaniem zabytkowych cmentarzy ewangelickich oraz żydowskich. Wśród gości znaleźli się również: pani Uliana Worobec — działaczka na rzecz Ukraińców w Bielsku, która zajmuje się budowaniem pomostu porozumienia  między Polakami a Ukraińcami i Szymon J. Wróbel— autor książki „Ojciec, czyli o Pieronku”, który, dzięki tej pozycji, chciał rzucić nowe światło na postać powszechnie krytykowanego księdza. Do udziału w spotkaniu została także zaproszona klasa 5 POSSP wraz z zaprojektowaną przez siebie grą Co kryje President?. Projekt ten ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o kulturze żydowskiej i wybitnych bielszczanach żydowskiego pochodzenia. Zaprezentowana gra jest częścią ogólnopolskiego programu Szkoła Dialogu, który nasza młodzież realizuje pod opieką pani Agnieszki Fuczik.

Po wysłuchaniu ogólnych założeń każdej z inicjatyw i zapoznaniu się z przygotowanymi filmikami i zdjęciami, uczniowie mogli zadawać dodatkowe pytania, dzielić się przemyśleniami, a nawet własnymi pomysłami na pozytywną działalność. Jednym z poruszonych tematów był hejt, który często towarzyszy powstawaniu nowych organizacji. Uczniowie pytali o sposoby radzenia sobie z niekonstruktywną krytyką. Goście dzielili się swoim osobistym doświadczeniem w tym zakresie.

Zapoznanie się z tak dużą ilością niezwykłych inicjatyw, za którymi stoją bezinteresowni ludzie, wprowadzający do Bielska-Białej nowe, pozytywne idee, stanowiło kontrast do obojętności, z jaką zdarza się nam spotykać na co dzień. Spotkanie stanowiło optymistyczny akcent, rozpoczynający okres ferii zimowych i z pewnością pozostanie w pamięci uczestników na długi czas.

napisała: Nina Sikorska

 

(fot. Zuzanna Sablik)

 

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo