BIP logo

I miejsce w konkursie plastycznym „Święty bez granic” dla Anny Witos

Anna Witos zajęła I miejsce w konkursie plastycznym „Święty bez granic”.

Konkurs dotyczył postaci św. Melchiora Grodzickiego – jezuity i męczennika, patrona diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek  Kultury w Bielsku-Białej, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach. Honorowy patronat objęli: Biskup Roman Pindel-ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywickiej, Pan Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego, Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Pan Antonii Szlagor Burmistrz Miasta Żywiec oraz Towarzystwo Jezusowe (Jezuici) Prowincja Południe.  Kuratorami i pomysłodawcami konkursu byli Joanna Paciecha, nauczycielka z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu i Zbigniew Micherdziński z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.

Z początku zasięg konkursu sięgał właśnie diecezji Bielsko-Żywieckiej, aby uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę o jej patronie, jednak zainteresowanie było na tyle duże, że postanowiono go poszerzyć na skalę ogólnopolską.

W sumie w konkursie wzięło udział 120 uczniów (dwie kategorie wiekowe – klasy 4-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe) oraz 28 osób dorosłych (jako trzecia kategoria wiekowa).

Celem tego wydarzenia, była zachęta do głębszego zapoznania się ze świętym Melchiorem Grodzieckim i zainteresowanie uczestników jego osobą i życiem, a to wszystko z okazji rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

napisała: Anna Witos

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo