BIP logo

III Międzynarodowe Sympozjum Fotograficzno-Socjologiczne w Zabrzu

III Międzynarodowe Sympozjum Fotograficzno-Socjologiczne w Zabrzu

Dziedzictwo przemysłowe w fotografii dokumentalnej – 

Asymilacja człowieka w przestrzeni postindustrialnej

 

W dniach 26-27 maja 2017 r. delegacja z bielskiego Plastyka udała się do Zabrza, by uczestniczyć w serii wykładów i warsztatach plenerowych powiązanych z tegoroczną tematyką Sympozjum. Patronat honorowy sprawowali Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Dziekan Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. Zdeněk Stuchlik, Rektor ASP w Katowicach prof. Antoni Cygan, Rektor UŚ w Katowicach prof. Andrzej Kowalczyk, Prezes Okręgu Śląskiego ZPAF Arkadiusz Ławrywianiec.

W części pierwszej uczestnicy mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego, który wygłosił prof. Witold Krassowski. Przekaz fotografa koncentrował się na współczesnym problemie obrazu jako czynnika manipulującego rzeczywistością, co pogłębia błędy poznawcze w kształtowaniu rozwoju wiedzy o rzeczywistości. Profesor zwracał szczególną uwagę na fakt, iż słowo jest doskonalszym nośnikiem treści pomimo częstych problemów z niejednoznacznością odbioru. Słowa kształtują wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne, obraz narzuca się wyobraźni. To tylko jedna z funkcji obrazu wymieniana przez profesora podczas wykładu, całość wywodu będzie udostępniona w katalogu wydanym jesienią.

Dalszy ciąg rozważań odbywał się w formie panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyli prof. Krassowski, prof. Krystyna Doktorowicz, prof. Jiři Siostrzonek, dr Piotr Muschalik i Tomasz Koclęga, a w roli moderatora wystąpił dr hab. Janusz Musiał. Paneliści podejmowali różne tematy związane z funkcjami współczesnej fotografii i jej wpływu na procesy asymilacji ludzi w rzeczywistości postindustrialnej.

W czasie przerwy kawowej oglądaliśmy fotografie nt. Wielokulturowości Zabrza, wykonane przez uczniów z Liceum Plastycznego w Zabrzu.

W drugiej części konferencji mogliśmy wysłuchaliśmy referatów naukowych:

  • Nadia Anemiche z Francji, Zakazane owoce Fukushimy, opowiadała o swoim projekcie Rabbit Tears, który zrealizowała po katastrofie w elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku, dzieląc się z nami swoją dokumentacją fotograficzną z dwudniowej podróży po opuszczonym mieście. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://www.youtube.com/watch?v=atmyLvwhlCI
  • Jiři Siostrzonek wygłosił prelekcję Fotografování jako subjektivní interpretace světa, podczas której oglądaliśmy wybrane prace fotografów z przełomu XIX/XX w. oraz współczesnych zainspirowanych porównywaniem wyglądu przestrzeni miejskich sprzed stu lat i współcześnie.
  • dr Musiał w prezentacji pt. Przestrzeń postindustrialna jako scena, ujęcie, kadr ukazał nam zjawisko fotorealistycznej fotografii cyfrowej, która splata się z wizjami futurystów o losach świata i ludzkości. Posępne obrazy autorstwa Michała Cały przestrzegają przed katastrofami wskutek niepohamowanego rozwoju przemysłowego.
  • Andre Dubuc z Francji w wykładzie Modele środowisk poprzemysłowych i ich rola w asymilacji mieszkańców opowiadał o francuskiej i angielskiej metodzie restrukturyzacji kopalń węglowych i ich konsekwencjach społecznych. Postawił pytanie do rozważenia, czy lepiej ponosić koszty finansowe z budżetu państwa, czy koszty społeczne wynikające z braku możliwości przekwalifikowania się górników z dnia na dzień?

Powyższe wykłady odbyły się w Łaźni Łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Po godzinie 15 rozpoczęła się część warsztatowa. Pierwszego dnia fotografowaliśmy pod ziemią w KWK Guido oraz w sztolni Królowej Luizy w Zabrzu. Drugiego dnia odwiedziliśmy stary hotel Admiral Palast, osiedle robotnicze Zandka, cmentarz żydowski oraz hałdę na obrzeżach miasta zamienioną na teren rekreacyjny.

W sympozjum uczestniczyli pracownicy naukowi, fotografowie, którzy byli opiekunami merytorycznymi dla uczestników, czyli studentów z dwóch Uniwersytetów Śląskich: w Katowicach oraz w Opawie i uczniowie szkół plastycznych ze śląska. Bielski Plastyk reprezentowały uczennice: Eliza Grabiec z klasy I LP b oraz Izabela Adamiec, Natalia Pijaska i Alicja Szedel z klasy III POSSP, organizacją wyjazdu zajęła się Justyna Moruś.

 

napisała: mgr Justyna Moruś

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo