Informacje o szkole

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej jest szkołą z 70-letnią tradycją. Szkoła powstała w 1947 r. pod nazwą Państwowe Liceum Technik Plastycznych – w miejsce istniejącej w Bielsku od 1945 r. Prywatnej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Grafiki.

O wysokim poziomie szkoły świadczą jej absolwenci. Bielskie Liceum Plastyczne kończyli m. in.

prof. Jagoda Adamus

Edyta Barańska

prof. Józef Budka

dr hab. Marek Chowaniec

Stanisław Hochuł

prof. Józef Hołard

prof. Tomasz Jura

prof. Michał Kliś

Jarosław Kłaput

dr Jan Kruczek

prof. Jan Kucz

Zygmunt Magner

Igor Mitoraj

Natalia LL 

prof. Ryszard Otręba

Artur Przebindowski

Sławomir Rumiak

prof. Romuald Socha

Karol Śliwka

prof. Stanisław Wieczorek

Tomasz Winiarski

prof. Ernest Zawada

Zespół Szkół Plastycznych od 1993 r. organizuje Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych.

Od 2004 r. w szkole funkcjonuje Galeria Akcent. Jest to przestrzeń służąca prezentowaniu dorobku uznanych artystów oraz prac uczniów i absolwentów szkoły.

Dumą szkoły są liczne osiągnięcia uczniów w konkursach plastycznych oraz zaangażowanie młodzieży w życie szkoły i miasta.

Obecnie Zespół Szkół Plastycznych kształci w czterech kierunkach:

formy rzeźbiarskie – specjalizacja ceramika artystyczna (kierunek wygaszany):

Kształcenie ucznia w tej dziedzinie rozwija jego umiejętności planowania, gospodarowania materiałami, współdziałania w grupie. Inspiruje do innowacyjnych działań artystycznych i technicznych. Poprzez procesy poznawcze rozwija wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę, teksturę i kolor.

.

techniki graficzne – specjalizacja techniki druku artystycznego:

Uczeń zdobywa na zajęciach wiedzę i umiejętności z zakresu technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną poprzez działania praktyczne. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak również do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.

.

techniki graficzne – specjalizacja projektowanie graficzne:

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej samej nazwie. Grafika (reklamowa i wydawnicza) jest częścią kultury masowej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. W dobie rozwoju technologii informacyjnej, projektowanie graficzne jest priorytetową dziedziną edukacji plastycznej. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny; koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym.

.

formy użytkowe – specjalizacja tkanina artystyczna:

Ma ona interdyscyplinarny charakter, a jej specyfika polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych. Kształcenie w tej dyscyplinie – głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze – rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń. Wiedza i kompetencje ucznia, zdobyte w ramach specjalności, umożliwiają podjęcie pracy zawodowej lub dalsze kształcenie w tej lub pokrewnej dziedzinie na poziomie akademickim.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo