Prace dyplomowe klasy 6 POSSP Specjalność: techniki graficzne Specjalizacja: projektowanie graficzne Nauczycielka prowadząca: mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc Nauczycielka praktycznej nauki zawodu: dr Aleksandra […]

Prace dyplomowe klasy 6 POSSP Specjalność: formy rzeźbiarskie Specjalizacja: ceramika artystyczna Nauczyciel prowadzący: mgr Ryszard Kwak Nauczycielka praktycznej nauki zawodu: mgr Natalia Dmoch-Kowal […]

Wyszukiwarka

Termo logo