Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 do: 4-letniego Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej – dla uczniów po trzeciej klasie gimnazjum oraz 5-letniego Państwowego Liceum […]

    Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej jest szkołą z 70-letnią tradycją. Szkoła powstała w 1947 r. pod nazwą Państwowe […]

Poniżej zamieszczamy listę zagadnień do egzaminu ustnego. Na podstawie tych zagadnień tworzone będą szczegółowe pytania. Kandydat w czasie egzaminu będzie […]

Wyszukiwarka

Termo logo