Komunikat ws. kształcenia na odległość

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej przesyła komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, który informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia br.

Jednocześnie w dniu 09 kwietnia 2020 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do publicznej wiadomości informację o przełożeniu egzaminów maturalnych w sesji wiosennej. Szczegółowy harmonogram organizacji ww. egzaminów ukaże się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl nie później niż na trzy tygodnie przed egzaminem.

Andrzej Rubinkiewicz

dyrektor szkoły

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo