Konsultacje dla kandydatów do szkoły

Zapraszamy na nieodpłatne konsultacje prac plastycznych dla kandydatów do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej.  

Kandydaci do szkoły mogą przesyłać swoje prace (z obserwacji natury rysunkowe i malarskie) na adres e-mailowy konsultacje@bielskiplastyk.pl od 01 lutego 2021 r. Prosimy zwrócić uwagę, aby prace były właściwie sfotografowane – z góry, nie z boku.

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu wstępnego do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej mogą przesyłać zgłoszenia na adres e-mailowy rekrutacja@bielskiplastyk.pl od 08 lutego 2021 r.  

Wykaz potrzebnych dokumentów będzie znajdował się na stronie www.bielskiplastyk.pl w zakładce Rekrutacja.  

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo