Nadzór

Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Telefon: +48 22 42 10 100
Fax: +48 22 42 10 131

————————————————————————

Centrum Edukacji Artystycznej

Jednostka organizacyjna podległa ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  realizująca zadania organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego nad szkolnictwem artystycznym stopnia podstawowego i średniego.

Kontakt:
ul. Brzozowa 35 00-258 Warszawa
00-258 Warszawa
tel. +48.22.42.10.621
+48.22.42 10.617
fax. +48 22 42 10 633

Wyszukiwarka

Termo logo