BIP logo

Nina Sikorska laureatką XXI Ogólnopolskiego i XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2017”

Nina Sikorska, uczennica klasy 4 POSSP, została laureatką w XXI Ogólnopolskim i XXXV Wojewódzkim  Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2017”pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

W tegorocznej edycji Przeglądu wzięło udział 704 uczniów z całej Polski.

Jury Przeglądu w składzie: Tomasz Jastrun – przewodniczący, Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena Edelman – sekretarz, po zapoznaniu się ze wszystkimi utworami, uhonorowało drukiem w „lipowej” antologii prace stu autorów wyróżniających się oryginalnością, świeżością wypowiedzi i ciekawym warsztatem literackim.

20.10. 2017 r., podczas finałowej gali, laureaci odebrali antologie z wyróżnionymi pracami i nagrody książkowe, a nauczyciele prowadzący otrzymali listy gratulacyjne. Po zakończeniu części oficjalnej laureaci Przeglądu wzięli udział w panelu dyskusyjnym oraz warsztatach prowadzonych przez jurorów.

Nauczycielka prowadząca: p. Agnieszka Fuczik

(fot. A. Fuczik)

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo