Lista osób przyjętych do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych

Osoby przyjęte do szkoły proszone są o dostarczenie świadectwa z klasy VIII szkoły podstawowej /oryginał/, karty zdrowia /oryginał/oraz wyników z egzaminu gimnazjalnego z OKE /oryginał/ od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Niezłożenie oryginałów będzie traktowane równoznacznie z rezygnacją z nauki w tutejszej szkole.

 

OSOBY NIEWYSZCZEGÓLNIONE NA LIŚCIE PRZYJĘTYCH OSÓB SĄ PROSZONE O ODBIÓR DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Lista osób przyjętych do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych – pdf

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo