Młodzieżowe Forum Językowe „Słowo i obraz”

5 listopada klasy 1a i 1b liceum udały się do Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, by wziąć udział w Młodzieżowym Forum Językowym „Słowo i obraz”. Jego problematyka dotyczyła zagadnień komunikacji. Głównym celem uczestnictwa w tym wydarzeniu było rozwinięcie kompetencji językowych i przygotowanie się  do egzaminu maturalnego. Zasadniczą część Forum stanowiły wykłady ekspertów z zakresu komunikacji i mediów.

Prof. Marek Bernacki podzielił się swoimi uwagami na temat książki Marshalla McLuhana „Galaktyka Gutenberga”. Zaprezentował historię porozumiewania się, zaczynając od legendarnych początków pisma, a kończąc na prognozowanej przez Yuvala Harariego „Galaktyce homo deus”. Wykładowca przybliżył słuchaczom dorobek naukowy Alana Turinga – ojca sztucznej inteligencji, a także Douglasa Engelbarta – wynalazcy myszki komputerowej. W wielu odbiorcach przerażenie wywołała zaczerpnięta z publikacji Harariego teza o powstaniu nowego, wolnego od ograniczeń biochemii gatunku – homo technikus. Swój wykład M. Bernacki zakończył słowami zachęty: „Nie dajmy się maszynom. Czytajcie książki!”.

Specjalista od sztuki perswazji, prof. Jacek Warchala, skupił się na problematyce dotyczącej reklamy. Zarysował zwięźle jej historię i podkreślił, że reklama otacza nas na co dzień i z każdej strony. Jak bardzo jest ważna wyjaśnił, odnosząc się do sztuki pozyskiwania wyborców przez polityków. Wykład zakończyło omówienie mechanizmów perswazyjnych w reklamie.

Dr Izabela Kraśnicka-Wilk opowiedziała o funkcjach językowych i niejęzykowych środków ekspresji. Swoje wystąpienie prelegentka zakończyła zachętą do komunikacji z drugim człowiekiem twarzą w twarz.

O wpływie algorytmów na rozumienie mediów opowiedział dr Tomasz Bielak. Zaciekawił słuchaczy pojęciem autogeneratywności mediów.  Uświadomił nam, że tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, co to są media.

Po zakończeniu wszystkich wykładów odbyły się dyskusje uczniów w grupach. Nad porządkiem dyskusji uczniów z plastyka czuwała pani Beata Trebel-Bednarz. Podjęliśmy tematykę szans i zagrożeń płynących z medializacji kultury oraz staraliśmy się wskazać jak najwięcej zalet wynikających z czytania książek . Po krótkiej przerwie, podczas której zostaliśmy poczęstowani pączkami, wszyscy zebraliśmy się w auli, by zaprezentować wnioski wyciągnięte z debat. Forum Językowe zakończył koncert zespołu Mikrokosmos. Towarzyszył mu pokaz multimedialny. To połączenie dostarczyło wszystkim dużej ilości wrażeń.

napisała: Aleksandra Kwiecień (klasa 1b Liceum Plastyczne)

nauczycielki odpowiedzialne: mgr Krystyna Stobierska, mgr Justyna Moruś

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo