Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystyczej dla pani Agnieszki Fuczik

Pani Agnieszka Fuczik, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, otrzymała Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (indywidualną II stopnia) za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

Pani mgr Agnieszka Fuczik jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie studia magisterskie z zakresu filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz studia podyplomowe w zakresie wiedzy o kulturze w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Uzyskuje bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W sferze dydaktycznej potrafi zainteresować uczniów i uczennice swoim przedmiotem, czego dowodem jest udział młodzieży w konkursach i  ogólnopolskich akcjach.

Była pomysłodawczynią lub współorganizatorką szkolnych konkursów przedmiotowych takich jak: „Szkolny Nobel Literacki”, „Sleeveface, czyli ubrani w książki”, Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza ortografii”, konkurs „Piękne czytanie sztuką, którą warto pielęgnować”oraz wystawy „Artystki. Sylwetki wybranych twórczyń sztuki polskiej”.

We współpracy z Filmoteką Szkolną zorganizowała dla uczniów i uczennic warsztaty  z zakresu wiedzy o filmie i dwukrotnie ( 2016r. , 2017r.) przygotowała grupę młodzieży do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Angażuje się w organizowanie  uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych.

Pani Agnieszka Fuczik podejmuje działania promujące wśród młodzieży idee wolontariatu. Z grupą młodzieży podjęła współpracę z Fundacją Wolontariat Złote Łany, z Urzędem Miasta Bielsko-Biała, a także z przedstawicielami Fundacji „Dr Clown”, działającej  na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach.

Jest pedagożką, która potrafi dzielić się swoim doświadczeniem. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach organizowanych dla nauczycieli. Systematycznie uczestniczy w seminariach i konferencjach poświęconych tematyce związanej z doświadczeniami  II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów społeczności żydowskiej. Jest autorką materiałów edukacyjnych dla nauczycieli opublikowanych w tece edukacyjnej stanowiącej efekt pracy uczestników seminarium „75 lat po Aktion Reinhardt”, zorganizowanym przez Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W grupie 18 polskich nauczycieli, pedagogów i edukatorów muzealnych p. Agnieszka Fuczik weźmie udział w seminarium „Judaizm – Dzieje i Kultura Żydów Polskich – Holokaust”, które odbędzie się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Organizatorami seminarium są Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo