BIP logo

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystyczej dla pani Jadwigi Jarosz

14 października 2016 r. nauczycielka naszej szkoły, pani Jadwiga Jarosz, otrzymała nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (indywidualną II stopnia) za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

Serdecznie gratulujemy.

Pani Jadwiga Jarosz od 2005 roku jest nauczycielką języka polskiego oraz bibliotekarką w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Ukończyła studia magisterskie z zakresu filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz studia licencjackie w zakresie filologii polskiej o specjalności wiedza o kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskuje bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W sferze dydaktycznej potrafi zainteresować uczniów i uczennice swoim przedmiotem, czego dowodem są m. in. nagrody w ogólnopolskich konkursach.

Chcąc zaangażować uczniów i uczennice w życie miasta, przygotowała z młodzieżą kilka przedstawień teatralnych, współorganizowała warsztaty dla podopiecznych szkoły specjalnej, podejmowania współpracę z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami (Stowarzyszenie Olszówka, Stowarzyszenie Montaż, Fundacja Pozytywnych Zmian). W listopadzie 2015 r. wraz z RedakcjąBB zorganizowała debatę oksfordzką (temat: „Prawa człowieka powinny być uniwersalne, to znaczy, że każdej osobie na świecie przysługują one dokładnie w takim samym zakresie”).

Od roku 2012 współorganizuje szkolny Klub Filmowy „Odwiert”, w ramach którego odbywają się projekcje filmowe dla młodzieży szkolnej połączone z dyskusją, coroczne maratony filmowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. W 2013 roku zorganizowała warsztaty filmowe z Leszkiem Buzderewiczem pt. „Świat z punktu widzenia operatora” oraz spotkanie z twórcami filmu pt. „Jego oczami” (film o ks. Józefie Tischnerze).

Pani Jadwiga Jarosz jest współorganizatorką projektu pt. „Tydzień Edukacji Globalnej” (2012, 2013 i 2014), w ramach którego odbyły się m. in. weekendowe warsztaty „Spotkania z Ugandą”, warsztaty „Prawo człowieka – prawami dla wszystkich”, „Prawa człowieka i rola mediów”, spotkania z podróżnikami, projekcje filmowe.

Pani Jadwiga Jarosz w latach 2013-2015 brała udział w międzynarodowym projekcie „W świat z klasą” (Centrum Edukacji Obywatelskiej). Uczestniczyła w międzynarodowej konferencji rozpoczynającej projekt „World-Class Teaching” (Wilga, kwiecień 2013 rok). Jest autorką 4 scenariuszy lekcji, które ukazały się w publikacji „Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego w gimnazjum” (Warszawa 2014). Prowadziła warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek w ramach konferencji „Cały świat w mojej klasie – jak przekazywać wiedzę o współczesnym świecie na zajęciach przedmiotowych” (Zabrze, październik 2015 r.).

Kilkukrotnie była mentorką w kursach internetowych poświęconych edukacji globalnej i aktywnej edukacji (TIK).

Prowadzi stronę internetową szkoły, dba o to, by wydarzenia organizowane przez szkołę były promowane w lokalnym środowisku. W 2012 roku opublikowała „Biuletynie_Plastyk” artykuł pt. „Plastyk zaakcentowany”.

Koordynowała na terenie szkoły projekt „Nienawiść. Jestem przeciw!”. Współorganizowała w szkole kampanię uczniowską pt. „Dzień bez hejtu” (2016).

Koordynowała w szkole przebieg VIII Festiwalu Poezji Słowiańskiej.

Za swoją dotychczasową pracę otrzymała nagrody Dyrektora szkoły w latach 2007, 2012, 2013 i 2014.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo