BIP logo

Nagrody dla naszej młodzieży w konkursie „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”

Uczennice i uczniowie klasy 4 POSSP wzięli udział w drugiej edycji programu edukacyjnego pt. „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”zorganizowanego przez: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

W ramach pierwszej części projektu młodzież, po wcześniejszym przygotowaniu przez nauczycieli-opiekunów, w dniu 13 grudnia 2017 r. wzięła udział w  wizycie studyjnej w Miejscu Pamięci Auschwitz, podczas której uczestnicy poznali historię niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Następnie, w ramach lekcji podsumowującej, odbyła  się dyskusja uczestników z udziałem edukatorki  MCEAH.  Zajęcia w formie warsztatowej dotyczyły przykładów wartości, postaw i zachowań prezentowanych przez więźniów Auschwitz. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, że wiedza i pamięć o tragicznych wydarzeniach z okresu niemieckiego nazizmu i czasów II wojny światowej powinna w konsekwencji prowadzić do zadawania pytań o naszą współczesną odpowiedzialność za los drugiego człowieka.

Finałem projektu był konkurs polegający na przygotowaniu (pod kierunkiem nauczyciela) pracy: wystawy fotograficznej, prezentacji multimedialnej, filmu wideo lub scenariusza zajęć. Prace konkursowe były zgłaszane przez uczniów indywidualnie lub zespołowo.

22 maja 2018 r. uczennice i uczniowie kl. 4 POSSP, pod opieką wychowawczyni p. mgr Barbary Cyran, wzięli udział w uroczystej konferencji podsumowującej projekt.

Decyzją Kapituły Konkursowej młodzież naszej szkoły uzyskała następujące wyniki:

I miejsce w kategorii: prezentacja multimedialna – Zuzanna Sablik, Aleksander Siąkała, Karol Pysz

II miejsce w kategorii: prezentacja multimedialna – Natalia Potyrała, Maja Mulawka, Wiktoria Orlicka, Piotr Kaźmierczak

II miejsce w kategorii: fotografia – Zofia Juchniewicz

III miejsce w kategorii: fotografia – Maksymilian Zuch

III miejsce w kategorii: film – Aleksandra Typańska, Laura Wójcik, Natalia Pijaska

 

Zdobywcy I miejsca w nagrodę zostali zaproszeni na dwudniowy wyjazd studyjny do Warszawy, a pozostali uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe. Laureaci wzięli także udział w zajęciach pt. „Topografia terenu i rozwój obozowego systemu zabezpieczeń w KL Auschwitz” prowadzonych w obiektach niedostępnych do zwiedzania ogólnego.

Opiekunowie projektu: mgr Agnieszka Fuczik, mgr Sebastian Legutko.

Napisała: mgr Agnieszka Fuczik.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo