Narada szkoleniowa dla nauczycieli przedmiotów artystycznych

17 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej odbyła się narada szkoleniowa dla nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach plastycznych, którą poprowadził prof. Jerzy Jędrysiak. Konferencję zorganizował Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej przy finansowym wsparciu Centrum Edukacji Artystycznej. Seminarium było połączone z wernisażem wystawy prac Jerzego Jędrysiaka w szkolnej Galerii Akcent (na I piętrze szkoły) oraz ekspozycją grafik uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej (na II piętrze szkoły). Inicjatorem wydarzenia był pan Andrzej Rubinkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości: pani Ewelina Wilburg-Marzec – wizytator z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach, pani Agata Smalcerz – dyrektor Galerii Bielskiej BWA, prof. Elżbieta Kurajprof. Michał Kliś, pani Teresa Dudek-Bujarek z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej oraz nauczyciele przedmiotów artystycznych ze szkół plastycznych regionu śląskiego, opolskiego i łódzkiego: Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi, Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie, Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, Liceum Plastycznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu.

Narada szkoleniowa miała właściwą oprawę artystyczną i naukową. Rozpoczęto od uroczystego otwarcia wystawy linorytów Jerzego Jędrysiaka, eksponowanych w szkolnej Galerii Akcent. W wernisażu wzięli udział goście oraz cała społeczność Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Oficjalnego powitania prof. Jędrysiaka dokonali: pan Andrzej Rubinkiewicz, pani Ewelina Wilburg-Marzec oraz prof. Michał Kliś. W trakcie wernisażu autor opowiedział o uprawianej przez niego dyscyplinie sztuki – technice linorytu, o swojej drodze twórczej, osiągnięciach oraz inspiracjach, wśród których ważne miejsce zajmuje Zakopane. Zwrócił także uwagę na dbałość o warsztat artystyczny oraz umiłowanie szczegółu w swoich kompozycjach graficznych.

O godz. 11.00 prof. Jerzy Jędrysiak wygłosił wykład dla nauczycieli przedmiotów artystycznych, którego głównym tematem była rola korekty w procesie nauczania rysunku i malarstwa w średnich szkołach plastycznych. Podczas swojej wypowiedzi pan Profesor wielokrotnie podkreślał, że jednym z najważniejszych elementów dydaktyki przedmiotów artystycznych jest nacisk na doskonalenie warsztatu uczniów i studentów, co stanowi metodę odwodzenia ich od współczesnej tendencji tworzenia sztuki płytkiej i powierzchownej. Profesor Jerzy Jędrysiak zwrócił także uwagę na to, by kreować indywidualny sposób nauczania, uzależniony od potrzeb i predyspozycji ucznia. Stwierdził ponadto, że należy być wytrwałym w dążeniu do nawiązania efektywnej współpracy z wychowankami. Według pana Profesora istotnym uzupełnieniem szkolnej edukacji młodzieży są tematy domowe, które umożliwiają jej realizować się twórczo w sposób samodzielny, prowokując do poszukiwania własnej drogi artystycznej.

O godz. 13.00 rozpoczęły się warsztaty, prowadzone przez prof. Jerzego Jędrysiaka, w których wzięli udział nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie klas maturalnych Liceum Plastycznego i Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Bielsku-Białej (nauczyciele prowadzący rysunek i malarstwo: dr Krzysztof Dadak i mgr Piotr Kwaśny). W ramach warsztatów pan Profesor udzielał korekt dotyczących zaprezentowanych prac uczniów, wskazywał ich pozytywne cechy oraz elementy, które wymagają dodatkowej uwagi. Odpowiadał także na pytania uczestników. Zaznaczył ponadto, że odbiór prac plastycznych jest subiektywny, jednak o ich wartości w dużej mierze stanowią umiejętności warsztatowe ich autorów.

Po warsztatach pan Profesor oraz uczestnicy spotkania udali się do pracowni graficznej, gdzie mgr Tadeusz Król oraz mgr Aleksandra Bury opowiedzieli o technikach graficznych nauczanych w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, a także omówili zakres programu nauczania specjalności artystycznej techniki graficzne. Prof. Jędrysiak bardzo pozytywnie odniósł się zarówno do przedstawionego programu, jak i zaprezentowanych prac graficznych uczniów.

Na konferencję naukową przybyło wielu gości, związanych z kształtowaniem współczesnego oblicza sztuk plastycznych. Wydarzenie to dało nauczycielom z różnych szkół możliwość wymiany poglądów na temat metod realizowania programu nauczania przedmiotów artystycznych w średnich szkołach plastycznych, a także spostrzeżeń dotyczących tendencji dominujących obecnie wśród młodych twórców.

Puentą odbytego seminarium są wnioski: nauczyciel powinien zwracać uwagę na doskonalenie umiejętności plastycznych swoich i uczniów, powinien zabiegać o efektowną współpracę z młodzieżą, powinien wykazywać się wytrwałością podczas realizacji działań artystycznych oraz dbałością o warsztat.

napisała: pani Agata Ruman

 

Jerzy Jędrysiak – urodził się w 1954 roku w Zakopanem. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem (1975 r.). W latach 1975-1980 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Uprawia grafikę (linoryt) i rysunek. Mieszka w Zakopanem.

Jest autorem 60 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Wziął udział w ok. 600 wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie (Anglia, Irlandia, Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania, Chorwacja, Macedonia, Jugosławia, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja, Grecja, Ukraina, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Kanada, USA, Wenezuela, Argentyna, Brazylia, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Tajwan, Korea Południowa, Tajlandia, Japonia, Australia).

Jerzy Jędrysiak jest laureatem 24 nagród w Polsce i 14 nagród międzynarodowych w dziedzinie grafiki.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo