Historia

Dok1-1

Organem prowadzącym Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej jest szkołą z 70-letnią tradycją. Szkoła powstała w 1947 r. pod nazwą Państwowe Liceum Technik Plastycznych – w miejsce istniejącej w Bielsku od 1945 r. Prywatnej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Grafiki – powstałej z inicjatywy grupy bielskich artystów plastyków. Współzałożycielem i pierwszym dyrektorem szkoły był Stanisław Oczko.

Siedziba szkoły mieściła się w Zamku książąt Sułkowskich. W latach 1980-1981 liceum uzyskało nową lokalizację w budynku przy ulicy gen. Sikorskiego, który do chwili obecnej stanowi jego siedzibę.

O wysokim poziomie szkoły świadczą jej absolwenci. Bielskie Liceum Plastyczne kończyli m. in.

prof. Jagoda Adamus

Edyta Barańska

prof. Józef Budka

dr hab. Marek Chowaniec

Stanisław Hochuł

prof. Józef Hołard

prof. Tomasz Jura

prof. Michał Kliś

Jarosław Kłaput

dr Jan Kruczek

prof. Jan Kucz

Zygmunt Magner

Igor Mitoraj

Natalia LL 

Artur Przebindowski

prof. Ryszard Otręba

Sławomir Rumiak

prof. Romuald Socha

Karol Śliwka

prof. Stanisław Wieczorek

Tomasz Winiarski

prof. Ernest Zawada

Zespół Szkół Plastycznych od 1993 r. organizuje Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych.

Od 2004 r. w szkole funkcjonuje Galeria Akcent. Jest to przestrzeń służąca prezentowaniu dorobku uznanych artystów oraz prac uczniów i absolwentów szkoły.

Dumą szkoły są liczne osiągnięcia uczniów w konkursach plastycznych oraz zaangażowanie młodzieży w życie szkoły i miasta.

Obecnie Zespół Szkół Plastycznych kształci w czterech kierunkach:

formy rzeźbiarskie – specjalizacja ceramika artystyczna (kierunek wygaszany),

techniki graficzne – specjalizacja techniki druku artystycznego,

techniki graficzne – specjalizacja projektowanie graficzne,

formy użytkowe – specjalizacja tkanina artystyczna.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych – pdf

Wyszukiwarka

Termo logo