Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Rubinkiewicz

WICEDYREKTOR SZKOŁY

do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów artystyczno-zawodowych

dr Agata Ruman

WICEDYREKTOR SZKOŁY

do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących

mgr Szymon Kłusek

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH (2021/2022)

dr hab. Joanna Chudy – podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne

mgr Adrian Czyż – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego), specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), grafika komputerowa

dr hab. Krzysztof Dadak – rysunek i malarstwo, specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego)

mgr Dorota Dusińska – historia sztuki; wychowawstwo – klasa 3b5 PLSP

mgr Mariusz Horeczy – rysunek i malarstwo; wychowawstwo – klasa 1b5 PLSP

mgr Kinga Kawczak – historia sztuki

mgr Iwona Korus – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego, projektowanie graficzne) rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Ryszard Kwak – rzeźba, specjalność artystyczna (formy rzeźbiarskie) / specjalizacja (ceramika artystyczna); wychowawstwo – klasa 1a5 PLSP

dr Piotr Kwaśny – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), rysunek i malarstwo

mgr Klaudia Lata – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

lic. Katarzyna Pala – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne)

mgr Sylwia Rakowska – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), podstawy projektowania

dr Agata Ruman – rysunek i malarstwo; wychowawstwo – klasa 2a5 PLSP

mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), podstawy prezentacji

mgr Bartłomiej Zygmunt-Siegmund – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (2021/2022)

mgr Anna Chyla – język angielski

mgr Mariusz Bizoń – wychowanie fizyczne

mgr Helena Czaderna – chemia

mgr Alicja Filek – język francuski

mgr Agnieszka Fuczik – język polski; wychowawstwo – klasa 6 POSSP

mgr Urszula Grela – fizyka

mgr Magdalena Harężlak – język angielski; wychowawstwo – klasa 3d4 PLSP

mgr Halina Jagiełło – język angielski, język polski

mgr Jadwiga Jarosz – język polski; wychowawstwo – klasa 2b5 PLSP

mgr Marian Jarczyk – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kitlińska-Kisiel – język angielski

mgr Szymon Kłusek – geografia, informatyka

ks. mgr Paweł Krężołek – religia

mgr Anna Kruliczak – matematyka, informatyka

mgr Małgorzata Kumorek – biblioteka szkolna; wychowawstwo – klasa 1c5 PLSP

mgr Barbara Kwaśniewska – języka angielski; wychowawstwo – klasa 2c5 PLSP

mgr Sebastian Legutko – historia, historia i społeczeństwo; wychowawstwo – klasa 4c4 PLSP

mgr Justyna Moruś – etyka, doradztwo zawodowe; wychowawstwo – klasa 3c4 PLSP

mgr Anna Nawrocka – wychowanie fizyczne; wychowawstwo – klasa 4d4 PLSP

mgr Aleksandra Pękala – biologia, podstawy przedsiębiorczości

mgr Andrzej Rubinkiewicz – historia

mgr Bożena Tarczoń – matematyka, fizyka

mgr Alicja Waloszek – informatyka; wychowawstwo – klasa 3a5 PLSP


mgr Katarzyna Patykiewicz – psycholog szkolny


Urlopy:

mgr Barbara Cyran

dr Aleksandra Czudek

mgr Natalia Dmoch-Kowal

mgr Magdalena Syc


ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ

mgr Jadwiga Jarosz

mgr Szymon Kłusek

Wyszukiwarka

Termo logo