Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Szymon Kłusek

WICEDYREKTOR SZKOŁY

dr Agata Ruman

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH (2022/2023)

dr hab. Joanna Chudy – podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne

mgr Adrian Czyż – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego), grafika komputerowa, podstawy projektowania

dr hab. Krzysztof Dadak – rysunek i malarstwo, specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego)

mgr Dorota Dusińska – historia sztuki; wychowawstwo – klasa 4 b5 PLSP

mgr Mariusz Horeczy – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania; wychowawstwo – klasa 2 b5 PLSP

mgr Kinga Kawczak – historia sztuki

mgr Iwona Korus – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego, projektowanie graficzne) rysunek i malarstwo; wychowawstwo – klasa 1 a5 PLSP

mgr Ryszard Kwak – rzeźba; wychowawstwo – klasa 2 a5 PLSP

dr Piotr Kwaśny – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Klaudia Lata – rysunek i malarstwo

mgr Wiesław Łysakowski – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne)

mgr Sylwia Rakowska – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), podstawy projektowania

dr Agata Ruman – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania; wychowawstwo – klasa 3 a5 PLSP

mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), podstawy projektowania

mgr Bartłomiej Zygmunt-Siegmund – rysunek i malarstwo, specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), podstawy projektowania


NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (2022/2023)

mgr Barbara Cyran – wychowanie fizyczne

mgr Helena Czaderna – chemia

mgr Alicja Filek – język francuski

mgr Agnieszka Fuczik – język polski; wychowawstwo – klasa 4 a5 PLSP

mgr Krzysztof Gańczarczyk – geografia

mgr Magdalena Harężlak – język angielski; wychowawstwo – klasa 4 d4 PLSP

mgr Marian Jarczyk – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jadwiga Jarosz – język polski, biblioteka szkolna; wychowawstwo – klasa 3 b5 PLSP

mgr Agnieszka Kitlińska-Kisiel – język angielski

mgr Szymon Kłusek – geografia

mgr Maria Koutny – biblioteka szkolna

ks. mgr Paweł Krężołek – religia

mgr Anna Kruliczak – matematyka, informatyka

mgr Małgorzata Kumorek – biblioteka szkolna; wychowawstwo – klasa 2 c5 PLSP

mgr Barbara Kwaśniewska – języka angielski; wychowawstwo – klasa 3 c5 PLSP

mgr Sebastian Legutko – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość, podstawy przedsiębiorczości; wychowawstwo – klasa 1 b5 PLSP

mgr Justyna Moruś – filozofia, doradztwo zawodowe; wychowawstwo – klasa 4 c4 PLSP

mgr Anna Nawrocka – wychowanie fizyczne; wychowawstwo – klasa 1 c5 PLSP

mgr Marcin Pacyński – matematyka

mgr Andrzej Rubinkiewicz – historia

mgr Magdalena Syc – biologia, chemia

mgr Bożena Tarczoń – matematyka, fizyka

mgr Alicja Waloszek – informatyka


mgr Katarzyna Patykiewicz – psycholog szkolny

mgr Agnieszka Brawańska – pedagog szkolny


Urlopy:

dr Aleksandra Czudek

mgr Natalia Dmoch-Kowal


ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ

mgr Jadwiga Jarosz

mgr Szymon Kłusek

Wyszukiwarka

Termo logo