Kadra

Dyrektor: mgr Andrzej Rubinkiewicz

Wicedyrektor: mgr Sabina Staniura

Kierownik Sekcji Przedmiotów Ogólnokształcących: mgr Szymon Kłusek


 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH (2017/2018)

dr Joanna Chudy – podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne

dr Aleksandra Czudek – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego)

dr hab. Krzysztof Dadak – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Tadeusz Król – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego), rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Ryszard Kwak – rzeźba, specjalność artystyczna (formy rzeźbiarskie) / specjalizacja (ceramika artystyczna)

mgr Piotr Kwaśny – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Edyta Lego – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Agata Ruman – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Sabina Staniura – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne)

mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), podstawy projektowania

mgr Alicja Waloszek – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), informatyka; wychowawstwo – klasa 4b LP


 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (2017/2018)

mgr Krzysztof Babicki – język polski, świetlica

mgr Agnieszka Bil – język angielski

mgr Barbara Cyran – wychowanie fizyczne; wychowawstwo – klasa 4 POSSP

mgr Helena Czaderna – chemia

mgr Dorota Dusińska – historia sztuki; wychowawstwo – klasa 5 POSSP

mgr Alicja Filek – język francuski; wychowawstwo – klasa 2b LP

mgr Agnieszka Fuczik – język polski; wychowawstwo – klasa 3 LP

mgr Urszula Grela – fizyka

ks. mgr Daniel Jamroży – religia

mgr Jadwiga Jarosz – język polski, biblioteka szkolna; wychowawstwo – klasa 4a LP

mgr Marian Jarczyk – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kitlińska-Kisiel – język angielski; wychowawstwo – klasa 1b LP

mgr Szymon Kłusek – geografia, grafika komputerowa, informatyka

mgr Anna Kruliczak – matematyka, informatyka; wychowawstwo – klasa 3 POSSP

mgr Małgorzata Kumorek – biblioteka szkolna

mgr Barbara Kwaśniewska – język angielski; wychowawstwo – klasa 2 POSSP

mgr Sebastian Legutko – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo; wychowawstwo – klasa 6 POSSP

mgr Justyna Moruś – świetlica szkolna, etyka, doradztwo zawodowe; wychowawstwo – klasa 1a LP

mgr Anna Nawrocka – wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Pękala – biologia

mgr Andrzej Rubinkiewicz – historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

mgr Katarzyna Staszczyszyn-Kozina – język angielski

mgr Krystyna Stobierska – język polski, biblioteka szkolna

mgr Barbara Ścisłowska – język polski

mgr Bożena Tarczoń – matematyka; wychowawstwo – klasa 2a LP


 

mgr Katarzyna Patykiewicz – psycholog szkolny


 

 

Urlopy:

mgr Magdalena Harężlak

mgr Mariusz Horeczy

mgr Magdalena Syc


 

 

ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ

mgr Szymon Kłusek

mgr Jadwiga Jarosz

Wyszukiwarka

Termo logo