Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Rubinkiewicz

WICEDYREKTOR SZKOŁY

do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów artystyczno-zawodowych

mgr Sabina Staniura

WICEDYREKTOR SZKOŁY

do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących

mgr Szymon Kłusek

NAUCZYCIELE/KI PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH (2020/2021)

dr hab. Joanna Chudy – podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne

dr Aleksandra Czudek – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego, projektowanie graficzne), podstawy projektowania

mgr Adrian Czyż – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego), specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna),

dr hab. Krzysztof Dadak – rysunek i malarstwo

mgr Natalia Dmoch-Kowal – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), specjalność artystyczna (formy rzeźbiarskie) / specjalizacja (ceramika artystyczna), podstawy projektowania; wychowawstwo – klasa 1b5 PLSP

mgr Mariusz Horeczy – rysunek i malarstwo

mgr Ryszard Kwak – rzeźba, specjalność artystyczna (formy rzeźbiarskie) / specjalizacja (ceramika artystyczna)

dr Piotr Kwaśny – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna),

mgr Klaudia Lata – rysunek i malarstwo

mgr Krystyna Nikiel-Katolik – rysunek i malarstwo

mgr Sylwia Rakowska – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), podstawy projektowania

mgr Agata Ruman – rysunek i malarstwo; wychowawstwo – klasa 1a5 PLSP

mgr Sabina Staniura – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), podstawy projektowania

mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), podstawy prezentacji

mgr Alicja Waloszek – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), informatyka; wychowawstwo – klasa 2a5 PLSP


NAUCZYCIELE/KI PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (2020/2021)

mgr Anna Chyla – język angielski

mgr Barbara Cyran – wychowanie fizyczne

mgr Helena Czaderna – chemia

mgr Dorota Dusińska – historia sztuki; wychowawstwo – klasa 2b5 PLSP

mgr Alicja Filek – język francuski

mgr Agnieszka Fuczik – język polski; wychowawstwo – klasa 5 POSSP

mgr Urszula Grela – fizyka

mgr Magdalena Harężlak – język angielski; wychowawstwo – klasa 2d4 PLSP

mgr Halina Jagiełło – język angielski

mgr Jadwiga Jarosz – język polski; wychowawstwo – klasa 4c4 PLSP

mgr Marian Jarczyk – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kitlińska-Kisiel – język angielski; wychowawstwo – klasa 4d4 PLSP

mgr Szymon Kłusek – geografia, informatyka, grafika komputerowa

ks. mgr Paweł Krężołek – religia

mgr Anna Kruliczak – matematyka, informatyka; wychowawstwo – klasa 6 POSSP

mgr Małgorzata Kumorek – biblioteka szkolna

mgr Barbara Kwaśniewska – języka angielski; wychowawstwo – klasa 1b5 PLSP

mgr Sebastian Legutko – historia, podstawy przedsiębiorczości,  historia i społeczeństwo; wychowawstwo – klasa 3c4 PLSP

mgr Justyna Moruś – etyka, doradztwo zawodowe; wychowawstwo – klasa 2c4 PLSP

mgr Anna Nawrocka – wychowanie fizyczne; wychowawstwo – klasa 3d4 PLSP

mgr Aleksandra Pękala – biologia, przyroda

mgr Andrzej Rubinkiewicz – historia

mgr Krystyna Stobierska – język polski, biblioteka szkolna

mgr Bożena Tarczoń – matematyka, fizyka


mgr Katarzyna Patykiewicz – psycholog szkolny


Urlopy:

mgr Magdalena Syc


ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ

mgr Jadwiga Jarosz

mgr Szymon Kłusek

Wyszukiwarka

Termo logo