Kadra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Rubinkiewicz

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów artystyczno-zawodowych

mgr Sabina Staniura

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących

mgr Szymon Kłusek

 

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH (2019/2020)

dr Joanna Chudy – podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne

dr Aleksandra Czudek – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego, projektowanie graficzne)

dr hab. Krzysztof Dadak – rysunek i malarstwo

mgr Natalia Dmoch – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), specjalność artystyczna (formy rzeźbiarskie) / specjalizacja (ceramika artystyczna)

mgr Tadeusz Król – rysunek i malarstwo, specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego)

mgr Ryszard Kwak – rzeźba, specjalność artystyczna (formy rzeźbiarskie) / specjalizacja (ceramika artystyczna)

dr Piotr Kwaśny – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna),

mgr Edyta Lego – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Sylwia Rakowska – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), podstawy projektowania

mgr Agata Ruman – rysunek i malarstwo

mgr Sabina Staniura – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne)

mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), podstawy prezentacji

mgr Alicja Waloszek – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), informatyka


 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (2019/2020)

mgr Barbara Cyran – wychowanie fizyczne; wychowawstwo – klasa 6 POSSP

mgr Bożena Czurczak – język angielski

mgr Dorota Dusińska – historia sztuki; wychowawstwo – klasa 1b5 PLSP

mgr Alicja Filek – język francuski; wychowawstwo – klasa 4d4 PLSP

mgr Agnieszka Fuczik – język polski; wychowawstwo – klasa 4 POSSP

mgr Urszula Grela – fizyka

mgr Magdalena Harężlak – język angielski

mgr Jadwiga Jarosz – język polski; wychowawstwo – klasa 3c4 PLSP

mgr Marian Jarczyk – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kitlińska-Kisiel – język angielski; wychowawstwo – klasa 3d4 PLSP

mgr Szymon Kłusek – geografia, informatyka

ks. mgr Paweł Krężołek – religia

mgr Anna Kruliczak – matematyka, informatyka; wychowawstwo – klasa 5 POSSP

mgr Małgorzata Kumorek – biblioteka szkolna

mgr Sebastian Legutko – historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,  historia i społeczeństwo; wychowawstwo – klasa 2c4 PLSP

mgr Justyna Moruś – etyka, doradztwo zawodowe; wychowawstwo – klasa 1c4 PLSP

mgr Anna Nawrocka – wychowanie fizyczne; wychowawstwo – klasa 2d4 PLSP

mgr Aleksandra Pękala – biologia, podstawy przedsiębiorczości

mgr Anna Plewa – język angielski

mgr Andrzej Rubinkiewicz – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Krystyna Stobierska – język polski, biblioteka szkolna; wychowawstwo – klasa 1d4 PLSP

mgr Magdalena Syc – biologia, przyroda, wychowawstwo – klasa 1a5 PLSP

mgr Bożena Tarczoń – matematyka; wychowawstwo – klasa 4c4 PLSP


 

mgr Katarzyna Patykiewicz – psycholog szkolny


 

 

Urlopy:

mgr Mariusz Horeczy

mgr Barbara Kwaśniewska

 


 

 

ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ

mgr Szymon Kłusek

mgr Jadwiga Jarosz

Wyszukiwarka

Termo logo