Kadra

Dyrektor: mgr Andrzej Rubinkiewicz

Wicedyrektor: mgr Sabina Staniura

Kierownik Sekcji Przedmiotów Ogólnokształcących: mgr Szymon Kłusek


 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH (2018/2019)

dr Joanna Chudy – podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne

dr Aleksandra Czudek – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego), projektowanie graficzne

dr hab. Krzysztof Dadak – rysunek i malarstwo, specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego)

mgr Natalia Dmoch – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), specjalność artystyczna (formy rzeźbiarskie) / specjalizacja (ceramika artystyczna)

mgr Mariusz Horeczy – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Ryszard Kwak – rzeźba, specjalność artystyczna (formy rzeźbiarskie) / specjalizacja (ceramika artystyczna)

dr Piotr Kwaśny – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna),

mgr Edyta Lego – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Agata Ruman – rysunek i malarstwo, podstawy projektowania

mgr Sabina Staniura – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (techniki druku artystycznego)

mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc – specjalność artystyczna (techniki graficzne) / specjalizacja (projektowanie graficzne), podstawy projektowania, podstawy prezentacji

mgr Alicja Waloszek – specjalność artystyczna (formy użytkowe – wzornictwo) / specjalizacja (tkanina artystyczna), informatyka


 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (2018/2019)

mgr Krzysztof Babicki – język polski

mgr Agnieszka Bil – język angielski

mgr Anna Chyla – język angielski

mgr Barbara Cyran – wychowanie fizyczne; wychowawstwo – klasa 5 POSSP

mgr Helena Czaderna – chemia

mgr Dorota Dusińska – historia sztuki; wychowawstwo – klasa 6 POSSP

mgr Alicja Filek – język francuski; wychowawstwo – klasa 3b LP

mgr Agnieszka Fuczik – język polski; wychowawstwo – klasa 4 LP

mgr Urszula Grela – fizyka

mgr Magdalena Harężlak – język angielski

mgr Jadwiga Jarosz – język polski, biblioteka szkolna; wychowawstwo – klasa 2a LP

mgr Marian Jarczyk – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Kitlińska-Kisiel – język angielski; wychowawstwo – klasa 2b LP

mgr Szymon Kłusek – geografia, grafika komputerowa, informatyka

ks. mgr Paweł Krężołek – religia

mgr Anna Kruliczak – matematyka, informatyka; wychowawstwo – klasa 4 POSSP

mgr Małgorzata Kumorek – biblioteka szkolna

mgr Sebastian Legutko – historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,  historia i społeczeństwo; wychowawstwo – klasa 1a LP

mgr Justyna Moruś – świetlica szkolna, etyka, doradztwo zawodowe;

mgr Anna Nawrocka – wychowanie fizyczne; wychowawstwo – klasa 1b LP

mgr Aleksandra Pękala – biologia, przyroda; wychowawstwo – klasa 3 POSSP

mgr Anna Plewa – język angielski

mgr Andrzej Rubinkiewicz – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Krystyna Stobierska – język polski, biblioteka szkolna

mgr Bożena Tarczoń – matematyka; wychowawstwo – klasa 3a LP


 

mgr Katarzyna Patykiewicz – psycholog szkolny


 

 

Urlopy:

mgr Tadeusz Król

mgr Barbara Kwaśniewska

mgr Magdalena Syc


 

 

ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ

mgr Szymon Kłusek

mgr Jadwiga Jarosz

Wyszukiwarka

Termo logo