Kierunki

TECHNIKI GRAFICZNE – SPECJALIZACJA TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO

Uczeń zdobywa na zajęciach wiedzę i umiejętności z zakresu technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną poprzez działania praktyczne. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak również do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.

Dyplomy 2021 – techniki druku artystycznego


TECHNIKI GRAFICZNE – SPECJALIZACJA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej samej nazwie. Grafika (reklamowa i wydawnicza) jest częścią kultury masowej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. W dobie rozwoju technologii informacyjnej, projektowanie graficzne jest priorytetową dziedziną edukacji plastycznej. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny; koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym.

Dyplomy 2021 – projektowanie graficzne – klasa 6 POSSP

Dyplomy 2021 – projektowanie graficzne – klasa 4c4 i 4d4 PLSP


FORMY UŻYTKOWE – WZORNICTWO – SPECJALIZACJA TKANINA ARTYSTYCZNA

Ma ona interdyscyplinarny charakter, a jej specyfika polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych. Kształcenie w tej dyscyplinie – głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze – rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń. Wiedza i kompetencje ucznia, zdobyte w ramach specjalności, umożliwiają podjęcie pracy zawodowej lub dalsze kształcenie w tej lub pokrewnej dziedzinie na poziomie akademickim.

Dyplomy 2021 – tkanina artystyczna


FORMY RZEŹBIARSKIE – SPECJALIZACJA CERAMIKA ARTYSTYCZNA

Kształcenie ucznia w tej dziedzinie rozwija jego umiejętności planowania, gospodarowania materiałami, współdziałania w grupie. Inspiruje do innowacyjnych działań artystycznych i technicznych. Poprzez procesy poznawcze rozwija wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę, teksturę i kolor.

Kierunek jest aktualnie wygaszany.

Dyplomy 2021 – ceramika artystyczna

Wyszukiwarka

Termo logo