Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 29 września

Dzięki współpracy opiekunów świetlicy oraz biblioteki zorganizowaliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Choć przygotowania rozciągnęły się na dwa tygodnie, podczas których powstał pomysł na realizację, wybór godzin lekcyjnych, omówienie z nauczycielami przedmiotowymi, wybór fragmentów tekstów oraz lektorów – to ostatecznie warto było poświęcić czas na realizację tego przedsięwzięcia.

            Uczniowie czytali wybrane fragmenty z książek Rok 1984 George’a Orwella oraz Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. Lekturę tekstów poprzedzało krótkie wprowadzenie do biografii autorów oraz tematyki książek. Po przeczytaniu fragmentu był czas na podsumowanie wrażeń, wymianę myśli oraz opinii na temat odbioru fragmentu.

            Przedsięwzięcie miało charakter integrujący młodzież i było sposobem promocji czytelnictwa rozumianego jako sposób na spędzanie czasu wolnego w kameralnej grupie, nie tylko w samotności.

Opiekunowie projektu: mgr Justyna Moruś i mgr Krzysztof Babicki.

napisała: mgr Justyna Moruś

(fot. J. Moruś, J. Jarosz)

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo