BIP logo

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 17-21 października w bielskim Plastyku odbył się Tydzień Kariery.

W klasach 5 POSSP, 3a LP i 3b LP pani Barbara Stanisławska oraz pan Rafał Rojek (doradcy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej) przeprowadzili Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.

Oprócz tego w kilku klasach przeprowadzono wiele różnych ćwiczeń:

  • Chłopska Szkoła Biznesu – gra edukacyjna, w której uczestnicy organizowali wyprawy handlowe, podejmowali decyzje inwestycyjne, na których można było wiele zyskać, ale i stracić. Jednym słowem – rynek w miniaturze. W zabawie uczestniczyły klasy 3a i 5 POSSP oraz 3a i 3b LP.
  • Indywidualizacja pojęć kariera, sukces – młodzież starała się ustalić, co oznaczają słowa sukces, kariera i w jak odmienny sposób te słowa mogą być rozumiane przez różnych ludzi. Jedni używają ich dla określenia spektakularnych osiągnięć przynoszących błyskawiczną sławę. Inni jako zaplanowaną, pełną mozołu i wyrzeczeń drogę do stanowisk kierowniczych. Jeszcze inni sukces rozumieją szeroko – jako równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistymi aspiracjami, a sukces to każdy cel, który zostanie osiągnięty, bez względu na jego rangę. Gdy uczestnik odkrywa sam przed sobą, w jaki sposób rozumie te słowa, pośrednio dociera do własnej sfery wartości. Uczestnikami byli uczniowie z klas: 2, 3a i 4 POSSP oraz 1a, 2 i 3b LP.
  • Koło życia, czyli metoda, za pomocą której dociera się do sfery własnych potrzeb, prowadzących do świadomego sformułowania celów. W tych zajęciach uczestniczyła klasa 3b LP.
  • Kotwice kariery wg Scheina to czterdzieści pytań testowych wraz z kluczem rozwiązania, którego efekt można obejrzeć na wykresie.Ta metoda daje uczestnikowi dużą dawkę wiedzy o sobie, w szczególności o tym, co ważne, a co najważniejsze w podejściu do pracy. W tych zajęciach wzięły udział klasy 1a, 1b i 2 LP.
  • Droga do mistrzostwa jest metodą stosowaną w coachingu, ułatwia określenie, wypowiedzenie i utrwalenie swojego celu. Ćwiczenie odbywa się w parach i wymaga uważnego słuchania oraz notowania tego, co mówi partner, zadawania szczegółowych pytań przez tego, kto wciela się w rolę prowadzącego. Tym ćwiczeniem zainteresowały się klasy 2 i 3b POSSP.
  • Kariera jak malowana i Moja wymarzona praca – zajęcia zorganizowane i poprowadzone przez panią Agnieszkę Matuszyk, psychologa z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 3 oraz Katarzynę Patykiewicz, psychologa szkolnego. Celem tego autorskiego warsztatu była refleksja nad wartościami realizowanymi w pracy zawodowej oraz integracja zespołu klasowego w obszarze kariery zawodowej. Uczniowie pracowali metodami z wykorzystaniem środków plastycznych. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy 4 POSSP.

 

Tydzień Kariery w naszej szkole koordynowała pani Justyna Moruś.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo