Wykład pana Krzysztofa Płatka

24 listopada 2017 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wykładzie pana Krzysztofa Płatka – znanego i szanowanego bielskiego polonisty. Spotkanie odbyło się w Galerii Bielskiej BWA w ramach promocji wystawy Bielska Jesień.

Tematem wykładu była recenzja. Pan Krzysztof Płatek cytował słynne recenzje, wykazując przy tym, że ocenie może podlegać wszystko. Okazuje się też, że nie zawsze negatywna recenzja oznacza koniec sławy artysty. Przykładem są opinie dotyczące pierwszej wystawy impresjonistów (1874 r.). Doszło do jej otwarcia właśnie dzięki determinacji artystów, którzy nie pogodzili się z odrzuceniem przez Salon.

Pan Krzysztof Płatek zauważył, że „recenzując dzieło, recenzujemy także czasy, w których to dzieło powstało”. To szczególnie istotna myśl, gdy się patrzy na obrazy wystawiane w ramach Bielskiej Jesieni.

napisała: pani Jadwiga Jarosz

(fot. J. Jarosz)

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo