BIP logo

Plener malarski w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

W dniach od 1 do 7 maja 2017 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego miał miejsce plener malarski. Wzięło w nim udział dwudziestu uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej i Katowicach. Dyrektor bielskiego Plastyka, pan Andrzej Rubinkiewicz, zaproponował, by wyjazd integrował uczniów z obu szkół plastycznych, a dyrektor Edward Josefowski chętnie przystał na tę propozycję, po czym nasza szkoła przystąpiła do realizacji wyjazdu do słynnych Lusławic, w ramach projektu Współbrzmienie Sztuk. Nad pracą młodzieży czuwały: nauczycielki malarstwa i grafiki – pani Edyta Lego i pani Aleksandra Klimas, oraz opiekunka całej grupy – Justyna Moruś.

Promotorką Współbrzmienia Sztuk jest pani Adrianna Poniecka-Piekutowska, wieloletnia dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, a obecnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki. Dzięki jej pomysłowi jesteśmy jedną z kilku szkół, która miała zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Nasz udział w niepowtarzalnym plenerze urzeczywistnił się dzięki dofinansowaniu przyznanemu Zespołowi Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz przychylności wielu osób, z którymi współpracowaliśmy podczas organizacji i realizacji pleneru. Za wszelką pomoc i życzliwość dziękujemy Dyrektorowi Europejskiego Centrum Muzycznego, panu Adamowi Balasowi, Kierownikowi Administracji panu Alfredowi Wolaninowi, pani Wandzie Gajdamowicz – organizatorce, panu Michałowi Cyganowi, pani Kindze Okaz i pozostałym pracownikom Centrum.

Uczniowie obu szkół całymi dniami malowali w skupieniu, czemu sprzyjały przestrzenie Ogrodu oraz Centrum. Finałem pleneru był wernisaż, w którym uczestniczyli m. in. przedstawiciele dyrekcji obu szkół: wicedyrektor ZSP w Bielsku-Białej – pani Sabina Staniura i dyrektor ZSP w Katowicach – pan Edward Josefowski. Nagrodą za wytężoną pracę była obecność podczas wernisażu samego Profesora Pendereckiego, który zaszczycił naszą grupę swoją obecnością i uwagą skierowaną w kierunku każdego uczestnika pleneru. To wydarzenie na zawsze pozostanie w pamięci każdego z nas.

Profesor Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, miłośnik drzew i ciszy, pasjonat życia, z którego możliwości korzysta pomimo trudności a nawet dzięki nim. Człowiek, który w swoim działaniu pilnuje, by zamysł dzieła, którego się podejmuje był spójny z końcowym efektem. Ilu znamy ludzi, którzy w ten sposób traktują życie? Jak osiągnąć taką perfekcję? Czy każdy z nas mógłby tak działać? A jeśli tak, to co takiego zwykle nam w tym przeszkadza? Wszystkie te pytania przeradzają się w kolejne, tworząc labirynt myśli, w którym możemy zabłądzić, żeby na nowo się odnaleźć.

„Dyktat mediów powoduje, że wszystko roztapia się w papce. Kultura zhomogenizowana miesza poziomy, niszczy hierarchie, zrównuje kulturę wysoką i niską. Menedżerowie, szukając komercyjnego sukcesu, serwują duchową strawę w coraz to efektowniejszych opakowaniach i zestawieniach: słynni tenorzy śpiewają unisono popularne arie podczas igrzysk sportowych; produkty wysokiej techniki — kasety wideo i compact dyski — zastępują potrzebę żywego obcowania z literaturą, filmem, teatrem, muzyką. W tym kalejdoskopie informacji najbardziej cierpi wyobraźnia. Naszym wielkim problemem jest jej kryzys. Naturalnym odruchem staje się ucieczka, zamknięcie się we własnym świecie — ale czy ocali ono nasze twórcze siły? W Lusławicach otoczyłem moją posiadłość, mój ogród wysokim murem, wierząc — zgodnie z myśleniem symbolicznym — że mur ten wzmocni siły wewnętrzne tam wzrastające.” Taką myśl przekazuje profesor Penderecki w eseju  Artysta w labiryncie. Po dekadzie od ukazania się tego zbioru esejów na powrót można zamyślić się nad tym, jaką rolą pełni sztuka w naszym indywidualnym życiu, ale też krytycznie i świadomie spojrzeć na to, po co sięgamy lub co wchłaniamy różnymi kanałami medialnymi.

Powyższa refleksja podpowiada, że doświadczenia z Lusławic dają szansę na zdystansowanie się do codzienności. Chwilowe zatrzymanie przepływu informacji i wydarzeń, których wiry kształtują nas bardziej niż tego chcemy, przynosi owoce w postaci możliwości odwrócenia tej tendencji na rzecz celowego tworzenia swojego życia. Dlatego dziękujemy Profesorowi za stworzenie i udostępnienie miejsca, w którym młodzież mogła rozwijać swoją artystyczną wyobraźnię.

Wśród adeptów sztuki uczestniczących w plenerze znalazły się osoby w różnym wieku. Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej reprezentowały: Marta Bednarz, Justyna Caputa, Anna Dadak, Martyna Luranc, Oliwia Matlak, Aleksandra Płonka, Karolina Porzycka, Julia Szczerbowska, Aleksandra Typańska i Karolina Wójcik-Muzyka. Z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach udział w plenerze wzięli: Maria Bąk, Karolina Dyduch, Maria Jarek, Weronika Karska, Agata Lanczek, Karolina Lubańska, Stanisława Pająk, Marcin Rockstein, Daria Rogacka i Aleksandra Szczyrba. Wszystkim uczniom gratulujemy zaangażowania i wytrwałości, życząc owocnych wniosków na całe życie, wyciąganych z bezpośredniego kontaktu z przyrodą, ludźmi oraz własną wyobraźnią.

Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej – panu Andrzejowi Rubinkiewiczowi, który podjął starania o udział młodzieży w plenerze, pełnił nadzór finansowy oraz zadbał o opiekę merytoryczną nad uczestnikami.

napisała: pani Justyna Moruś

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo