Pracownia fotografii i multimediów

Pracownia fotografii i filmu wyposażona jest w ciemnię oraz studio fotograficzne z systemem lamp błyskowych, sprzętem fotograficznym, filmowym i komputerowym.

Od 2015 roku  pracownia fotografii i filmu została przekształcona i uczy w trybie modułowym z zakresu multimediów i fotografii. W ramach przedmiotów realizowany jest program dotyczący fotografii artystycznej, multimediów i podstaw filmu animowanego.

Fotografia artystyczna

W trakcie zajęć uczniowie pogłębiają wiedzę z dziedziny fotografii. Uczniowie uczą się kreacji obrazu fotograficznego oraz poznają wiadomości z zakresu historii fotografii cyfrowej i tradycyjnej.

Multimedia

Przedmiot rozwija wiedzę z zakresu projektowania multimedialnego, uczy tworzenia wielopłaszczyznowych projektów za pomocą programów graficznych. Uczniowie wykorzystują wiedzę z zakresu montażu audio-wideo w oparciu o nowe techniki i technologie.

Podstawy filmu animowanego

Przedmiot rozwija możliwości animowania obrazu w oparciu o podstawowe techniki animacji. Uczy interpretacji znanych utworów literackich za pomocą obrazu ruchomego oraz kreowania krótkich etiud filmowych na podstawie własnych scenariuszy. Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą montażu dźwiękowego i filmowego w oparciu o profesjonalne programy.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo