Pracownia historii sztuki

Pracownia historii sztuki jest wyposażona w rzutnik multimedialny, zbiór zdjęć, wykresów, planów i innych materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć. Zaciemnienie sali, duży ekran i nagłośnienie dają możliwość wyświetlania filmów, także tych związanych z postaciami słynnych twórców i ich dzieł. Łącze internetowe pozwala na wplatanie w tok lekcji materiałów wirtualnych, tj. spacer po słynnych muzeach czy galeriach. W sali znajduje się również podręczny księgozbiór, pozwalający na szybkie sięgnięcie do źródeł.

Pracownia od 2015 r. nosi imię prof. Jagody Adamus, artystki, wykładowczyni w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, nauczycielki historii sztuki oraz rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Profesor Adamus była niekwestionowanym autorytetem dla uczniów/uczennic i absolwentów/ek szkoły. W pracowni znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona artystce, a także obrazy ofiarowane szkole przez jej rodzinę.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo