Pracownia rysunku i malarstwa

W pracowni rysunkowo-malarskiej uczniowie i uczennice realizują program kształcenia przedmiotu rysunek i malarstwo. W cyklu edukacyjnym nauczania tego przedmiotu młodzież zapoznaje się z podstawowymi formami, technikami rysunku i malarstwa jako elementami kształtującymi indywidualną percepcję i wrażliwość plastyczną. Rodzajem sprawdzianu doświadczeń uczniów i uczennic w tej pracowni są przeglądy wewnętrzne i udział w wystawach i konkursach ogólnopolskich.archiwum:

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo