Prezentacja prac wyróżnionych na przeglądzie końcoworocznym

Zapraszamy na II piętro Galerii Akcent. Prezentowane tam są prace uczniów i uczennic wyróżnionych na przeglądzie końcoworocznym w roku szkolnym 2017/2018 w pracowniach: projektowania graficznego, artystycznej grafiki warsztatowej, tkaniny artystycznej i pracowni ceramiki.

Wyróżnieni uczniowie i uczennice:

Zuzanna Jurasz, kl. 3 LP – pracownia projektowania graficznego

Eryk Korus, kl. 1 LP – pracownia technik druku artystycznego

Martyna Luranc, kl. 3 LP – pracownia technik druku artystycznego

Oliwia Matlak, kl. 2 LP – pracownia tkaniny artystycznej

Maja Mulawka, kl. 4 POSSP – pracownia projektowania graficznego

Hanna Patykiewicz, kl. 4 POSSP – pracownia ceramiki

Krystyna Patykiewicz, kl. 4 POSSP – pracownia ceramiki

Natalia Potyrała, kl. 4 POSSP – pracownia projektowania graficznego

Nicola Rajda, kl. 2 LP – pracownia technik druku artystycznego

Aleksander Siąkała, kl. 4 POSSP – pracownia tkaniny artystycznej

Aleksandra Steblik, kl. 2 LP – pracownia technik druku artystycznego

Aneta Sucharska, kl. 4 POSSP – pracownia ceramiki

Aleksandra Typańska, kl. 4 POSSP – pracownia projektowania graficznego

Joanna Urbaś, kl. 2 LP – pracownia technik druku artystycznego

Laura Wójcik, kl. 4 POSSP – pracownia ceramiki

Maksymilian Zuch, kl. 4 POSSP – pracownia ceramiki

Pracownia ceramiki – nauczyciel prowadzący: mgr Ryszard Kwak

Pracownia projektowania graficznego – nauczycielki prowadzące: mgr Sabina Staniura, mgr Małgorzata Urbańczyk-Luranc

Pracownia technik druku artystycznego – nauczyciel prowadzący: mgr Tadeusz Król

Pracownia tkaniny artystycznej – nauczyciel prowadzący: mgr Piotr Kwaśny

Nauczycielki praktycznej nauki zawodu: mgr Alicja Waloszek, dr Aleksandra Czudek

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo