Przepisy dotyczące zapobiegania COVID-19

Na terenie szkoły obowiązują przepisy dotyczące zapobiegania COVID-19. Pamiętajmy o tym, że:
 
– zachowujemy dystans fizyczny,
– dezynfekujemy dłonie,
– na powitanie nie podajemy ręki,
– na teren szkoły wchodzimy w maseczkach lub przyłbicach zakrywających usta i nos,
– po wejściu do klas oraz zajęciu miejsc siedzących maseczki można zdjąć,
– każdorazowo wychodząc z sali lekcyjnych i przebywając na korytarzach oraz w szkolnych toaletach i szatniach zakładamy maseczki.
 

 

Andrzej Rubinkiewicz

dyrektor szkoły

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo