Rekrutacja do szkoły

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych należy wypełnić Wniosek do 5-letniego PLSP im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej na rok szkolny 2022-2023 i przesłać go wraz ze świadectwem klasy 7 oraz wykazem ocen z pierwszego półrocza klasy 8 na adres 
rekrutacja@bielskiplastyk.pl do 10 czerwca 2022 r. 


 

Egzamin wstępny do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzony zostanie w dniach 14 i 15 czerwca 2022 r.

14 czerwca 2022 r. 

– rysunek (temat: martwa natura, czas trwania 120 minut, format papieru A3 – kartki zapewnia szkoła),

– malarstwo (temat: martwa natura, czas trwania 120 minut, format papieru A3 – kartki zapewnia szkoła),

– kompozycja przestrzenna (prace z wyobraźni na zadany temat, czas trwania 90 minut).

 

15 czerwca 2022 r. 

– egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych (zagadnienia do ustnego egzaminu – tutaj.


 

Na egzamin praktyczny, kandydaci przynoszą z sobą:

– 2 ołówki miękkie (3B, 5B) i 1 ołówek (HB), gumkę do gumowania, temperówkę,

– farby plakatowe, akrylowe lub tempery min 6 kolorów, pędzle różnej wielkości (min 3 sztuki, w tym 1 płaski i 1 okrągły), naczynie na wodę, paletę do mieszania kolorów, szmatkę do wycierania pędzli,

– nożyczki, linijkę (min. 15-20 cm), przezroczystą taśmę klejącą, klej do papieru, 5 kartek bloku technicznego format A3.


 

Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej – tutaj.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo