BIP logo

Relacja z V Międzynarodowego Sympozjum Fotograficznego w Zabrzu

W odpowiedzi na zaproszenie Pani Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzaty Mańki-Szulik, po raz kolejny delegacja z bielskiego Plastyka uczestniczyła w sympozjum socjologicznym połączonym z warsztatami fotograficznymi.

Kamila Migdał z klasy IV POSSP oraz Weronika Kucia z II b, pod opieką mgr Justyny Moruś, miały okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, gdzie mogły spotkać kadrę naukową oraz fotografów amatorów i zawodowców.

W pierwszej części sympozjum Chris Niedenthal opowiadał o swojej współpracy z czasopismem The Time, którą realizował od lat sześćdziesiątych, w charakterze korespondenta prasowego. Jego praca polegał na podróżowaniu po terytorium ówczesnego Związku Radzieckiego, skąd wysyłał do Stanów Zjednoczonych zgromadzony materiał fotograficzny. Nie zabrakło go też podczas transformacji ustrojowych, między innymi przy upadku Muru Berlińskiego, rozmowach Okrągłego Stołu, czy Aksamitnej Rewolucji w Pradze. Fotografie z tego okresu są już dokumentami historycznymi, które mieliśmy okazję  obejrzeć wraz z komentarzem i wspomnieniami autora.

Drugim prelegentem i gościem specjalnym sympozjum był Marek Janicki, fotograf amator, który jako dziewiętnastolatek wracał akurat z serwisu fotograficznego, skąd odebrał swój aparat. Kiedy zauważył, że coś się dzieje w okolicy Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, wysiadł wcześniej z autobusu, a zorientowawszy się, że sytuacja jest poważna, fotografował odsłaniając aparat tylko na chwilę spod kurtki i naciskając spust migawki. Fotografie wykonane przez niego są dzisiaj dokumentem historycznym.

Obu prelegentów zwracało uwagę na jakość zdjęć, które wykonywali, podkreślając, że każdy z nich fotografował takim sprzętem, który miał do dyspozycji. Z perspektywy czasu jakość tych zdjęć jest jednak drugorzędna, ważniejsze jest to, co możemy na nich zaobserwować. Czystość kadru, ostrość obrazu, kolor lub jego brak są nieistotnymi parametrami względem tego, czego możemy się dowiedzieć o warunkach, nastroju, wyglądzie ludzi z okresu przed transformacją ustrojową.

W drugiej części sympozjum, byliśmy słuchaczami panelu dyskusyjnego Czy obraz zmienia świat?, w którym uczestniczyli Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Dr hab. Piotr Muschalik, Chris Niedenthal oraz Marek Janicki, a moderatorem był Arkadiusz Gola.

Jak obraz zmienia świat? Co warto fotografować? Jaką rolę pełni czas w odniesieniu do wartości fotografii? Co możemy fotografować i jakie są ramy prawne fotografowania ludzi? Co jest ważniejsze: sprzęt fotograficzny, czy tematyka zdjęć? Jaką wartość miała fotografia dawniej i dziś? Czy warto robić zdjęcia codzienne, na których nic się nie dzieje? Na te i inne pytania mogliśmy uzyskać odpowiedzi od pracowników naukowych i fotografów uczestniczących w panelu dyskusyjnym.

 

napisała: mgr Justyna Moruś

(fot. J. Moruś)

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo