Seminarium „Metodyka nauczania rzeźby w średniej szkole plastycznej w kontekście wymagań wynikających z obowiązkowego Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby”

Najnowsze, istotne wydarzenie odbywające się w murach bielskiego Plastyka miało miejsce 8 listopada 2018 roku. Na zaproszenie Centrum Edukacji Artystycznej, reprezentowanego przez wizytatora okręgu śląskiego i opolskiego, Panią Ewelinę Wilburg-Marzec oraz Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, Pana Andrzeja Rubinkiewicza, przybyli przedstawiciele świata nauki i sztuki: dr hab. Bohdan Michalski, dr Beata Klocek di Biasio,  prof. zw. dr hab. Jerzy Fober oraz dr Grzegorz Majchrowski. Seminarium skierowane było do nauczycieli rzeźby oraz innych przedmiotów artystyczno-zawodowych, których reprezentanci przybyli z różnych miast południowej Polski.

Na całość wydarzenia złożyły się trzy części:

I. Wykład Chrześcijańskie i antyczne źródła tożsamości: Igor Mitoraj, poprowadzony przez autorkę książki The works of Igor Mitoraj – a dialogue of art and history, dr Beatę Klocek di Biasio oraz dra hab. Bohdana Michalskiego.

II. Prelekcja prof. zw. dra hab. Jerzego Fobera oraz dra Grzegorza Majchrowskiego z Zakładu Rzeźby na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Metodyka nauczania rzeźby w średniej szkole plastycznej.

III. Panel dyskusyjny i wnioski nauczycieli wyciągnięte z codziennej pracy dydaktycznej skoncentrowanej wokół przygotowań do obowiązkowego Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.

Napisała: mgr Justyna Moruś.

 

fot. Joanna Chudy i Szymon Kłusek

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo