BIP logo

Spotkania poświęcone bezpieczeństwu w sieci

W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 miały miejsce 4 spotkania z panem Robertem Gierulą, dotyczące bezpieczeństwa w sieci. W zajęciach brały udział klasy: I, II, III, IV i V POSSP oraz 1, 2 i 3 LP.

Robert Gierula jest Starszym Administratorem Windows – Active Directory – Dział Systemów i Infrastruktury Informatycznej. Od 4 lat pracuje dla Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zarządza systemami operacyjnymi i usługami oraz kontami użytkowników, dba o bezpieczeństwo danych w spółce.

Każde ze spotkań było okazją do zdobycia informacji na temat ochrony wizerunku, danych osobowych w Internecie oraz przeciwdziałania cyberprzemocy. Młodzież chętnie zadawała pytania specjaliście w tych dziedzinach.

Nauczycielka odpowiedzialna: mgr Jadwiga Jarosz.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo