Spotkanie z p. Dariuszem Paczkowskim

26 marca 2021 r. uczennice klasy 1a5 wzięły udział w spotkaniu z p. Dariuszem  Paczkowskim,  prezesem Fundacji KLAMRA , działaczem społecznym, animatorem życia kulturalnego,  grafficiarzem, performerem, koordynatorem licznych ogólnopolskich akcji.

Pan D. Paczkowski jest twórcą i współtwórcą licznych murali znajdujących się na terenie całej Polski . W swojej pracy podejmuje ważne społecznie tematy, m. in. upamiętnienia osób zaangażowanych w pomoc innym (np. Ireny Sendlerowej, Marka Edelmana, Władysława Bartoszewskiego), przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji, m. in osób z niepełnosprawnościami, Seniorów. Jest autorem prac poświęconych społeczności ukraińskiej, romskiej, kobietom warszawskiej dzielnicy Wola, dotyczących zagrożeń współczesnego świata (np. konsumpcjonizmu), czy podejmujących tematy odpowiedzialności za środowisko (w tym los zwierząt).  

Podczas spotkania uczennice obejrzały liczne zdjęcia przedstawiające fantastyczne murale. Podjęty został również temat współpracy artysty z licznymi, różnorodnymi  środowiskami, a także samego procesu twórczego związanego z realizacją kolejnych projektów.

Spotkanie odbyło się w bardzo pozytywnej, pełnej energii atmosferze, czego dowodem były komentarze i pytania uczestniczek wydarzenia.

 

Organizatorka spotkania; p. Agnieszka Fuczik

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo