BIP logo

Spotkanie z panią Janiną Ochojską

13 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z panią Janiną Ochojską, założycielką i prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej. Spotkanie było częścią działań podejmowanych w ramach akcji Bielszczanie dla Aleppo.

Wydarzenie było okazją do przedstawienia zakresu działań podejmowanych przez PAH. Pani Janina Ochojska zwróciła uwagę na cztery wartości szczególnie istotne dla funkcjonowania tej organizacji: humanitaryzm, bezstronność, neutralność i niezależność. Była też mowa o roli, jaką pełnią media. Dzięki nim ludzie mogą szybko dowiadywać się o wydarzeniach z różnych rejonów świata. Dotyczy to także wiadomości związanych z konfliktami zbrojnymi lub kataklizmami. Pani Janina Ochojska powiedziała: „jeśli ktoś nie wie, co się dzieje, to znaczy, że nie chce wiedzieć”. Jej zdaniem wiedza na temat nieszczęść, których doświadczają ludzie, zobowiązuje do zerwania z obojętnością.

Polska Akcja Humanitarna podejmuje działania mające na celu pomoc ludziom w różnych częściach świata. Obecnie prowadzone są akcje w Iraku, Nepalu, Polsce, Somalii, Sudanie Południowym, Syrii i na Ukrainie. Na spotkaniu zaprezentowane zostały fotografie z organizowanego obecnie przez PAH obozu dla uchodźców w Syrii. Organizacja skupia się na naprawianiu lub tworzeniu systemów wodno-sanitarnych oraz dostarczaniu produktów niezbędnych do przeżycia. Pracownikami PAH-u często są lokalni mieszkańcy, których potencjałem jest m. in. to, że znają język i teren, na którym prowadzone są działania.

Uczestnicy spotkania poznali zakres działań Polskiej Akcji Humanitarnej oraz sposoby wspierania tej organizacji. Janina Ochojska zapytana o motywację swoich działań powiedziała, że chce „żyć etycznie, przyzwoicie, zwracając uwagę na potrzeby innych ludzi”.

Szkolną koordynatorką spotkania była pani Katarzyna Patykiewicz.

napisała: Jadwiga Jarosz

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo