Sztuka włączania

29.09.2017 r. uczniowie klasy 2a LP wzięli udział w Młodzieżowym Amatorskim Festiwalu Inspiracji Artystycznych „Sztuka włączania”, zorganizowanym przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz. Jest to projekt poświęcony edukacji kulturalnej, integracji i aktywizacji poprzez sztukę. Przedsięwzięcie ma za zadanie uświadomienie młodym ludziom, że poprzez sztukę możemy zabierać głos w ważnych dla nas sprawach, uczyć tolerancji, dialogu i współpracy.

Uczniowie uczestniczyli w warsztacie dotyczącym fotografii mobilnej, a także w zajęciach poświęconych tematyce praw człowieka w sztuce plakatu. Obie aktywności połączone były z samodzielnym działaniem twórczym młodzieży.

W ramach imprezy odbył się także wernisaż VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, zorganizowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Plakaty to prace artystów z Europy, Ameryki i Azji, którzy w ten sposób wzięli udział w dyskursie o współczesnym świecie.

Niezwykle przejmującym doświadczeniem był także udział młodzieży w spektaklu przygotowanym  przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, podejmującym trudny temat funkcjonowania w społeczności osób niepełnosprawnych, starszych i osamotnionych.

 

napisała: mgr Agnieszka Fuczik

http://mdsm.pl/pl

(fot. A. Fuczik)

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo