BIP logo

Tydzień z Prawami Człowieka – podsumowanie

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej trwał Tydzień z Prawami Człowieka.

Podejmowane w tym czasie działania miały na celu zapoznanie uczniów i uczennic z definicją „praw człowieka” i wartościami, jakie za nią stoją. Opieraliśmy się na dokumentach prawnych, tj. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, poznaliśmy historie konkretnych osób, które walczą lub walczyły w obronie demokracji i praw człowieka (na przykładzie laureatów i nominowanych do Nagrody im. Sacharowa). Kolejnym celem projektu było poznanie sposobów, za pomocą których każdy może przyczynić się do obrony praw obywatelskich.

Pracowaliśmy różnymi metodami. Przygoda rozpoczęła się od warsztatów, które poprowadziła pani Barbara Rostek z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kolejnym etapem były cotygodniowe spotkania Klubu Praw Człowieka w szkolnej świetlicy. Stałe grono zainteresowanych uczennic zostawało po lekcjach, żeby poszerzać swoją wiedzę w zakresie praw człowieka oraz przygotować grę edukacyjną „Prawa człowieka”. Do gry zgłosiło się 5 drużyn. Uczniowie i uczennice przez 5 dni wykonywali określone tytułem gry zadania. Zadania miały różny charakter: dopasowanie definicji polskich i angielskich, krzyżówka, „prawda/fałsz”, stworzenie grafiki ilustrującej wybrany artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, udział w grze planszowej. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i chęcią pogłębiania swojej wiedzy. Brawo!

W czasie Tygodnia z Prawami Człowieka odbyły się 3 spotkania: z panią Grażyną Staniszewską, z panem Szymonem Kułakowskim i panem Tomaszem Kowalskim. Każde z tych spotkań miało inny charakter, bo dotyczyło różnych doświadczeń gości.

Pani Grażyna Staniszewska w zrozumiały sposób opowiadała o swoich wspomnieniach z działalności opozycyjnej w PRL-u. Słuchaliśmy o przebiegu obrad Okrągłego Stołu. Cenne było dowiadywanie się o wydarzeniach, które są opisane w podręczniku do historii, od osoby, która w nich bezpośrednio uczestniczyła. Sporo dowiedzieliśmy się o atmosferze panującej w latach 80-tych XX wieku, ale także o wątpliwościach, wyborach, jakie dokonywali członkowie Solidarności. Ta żywa lekcja historii na długo pozostanie w pamięci młodzieży.

Pan Szymon Kułakowski jest animatorem w Fundacji Ekologicznej „Arka”. Jako aktywista podejmuje działania obywatelskie, mające na celu podnieść świadomość społeczeństwa m. in. w zakresie tematyki ekologicznej. Rozmowę z gościem poprzedziła projekcja filmu „Idź, diable precz”, który jest dokumentalnym zapisem z wydarzeń lat 2003-2006 w Liberii, kiedy to kobiety podjęły pokojowe działania mające na celu zakończenie krwawych rządów dyktatora Charlesa Taylora. Działania Liberyjek były długotrwałe, bezprzemocowe i skuteczne. Od 2006 r. prezydentem Liberii jest Ellen Johnson-Sirleaf. Młodzież wspólnie z panem Szymonem Kułakowskim zastanawiała się nad pokojowymi metodami zabiegania o szanowanie praw obywatelskich. Okazuje się, że kluczowy jest szacunek do drugiego człowieka i otwarcie na dialog.

Ostatnim gościem był pan Tomasz Kowalski, autor książki „Mędrzec kaźni”. Powieść jest fikcyjnym zapisem rozmowy amerykańskiego dziennikarza z ostatnim katem Paryża. Spotkanie autorskie było okazją do rozmów na temat kary śmieci, w jej wymiarze historycznym, ale także etycznym. Pan Tomasz Kowalski płynnie przytaczał anegdoty w klimacie filmów Tima Burtona, makabrycznie refleksyjne.

Tydzień z Prawami Człowieka był częścią projektu „Bohaterowie i bohaterki codzienności – prawa człowieka blisko nas”, którego organizatorami są Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego. W realizację projektu zaangażowały się uczennice (kolejność alfabetyczna): Marta Bednarz (1b LP), Justyna Caputa (IV POSSP), Roksana Fabiszewska (IV POSSP), Karolina Fischer (1b LP), Lilia Mędrzak (IV POSSP), Lidia Nylec (IV POSSP), Maria Pilarczyk (II POSSP), Magda Podleśna (IV POSSP), Katarzyna Stebel (1a LP), Hanna Tupiec (IV POSSP) i Zuzanna Wajda (IV POSSP).

napisała: Jadwiga Jarosz

Koordynatorki projektu: mgr Jadwiga Jarosz i mgr Katarzyna Patykiewicz.

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo