BIP logo

Udział naszych uczniów w Młodzieżowym Amatorskim Festiwalu Inspiracji Artystycznych „Sztuka włączania”

23 września 2016 r. uczniowie klasy 3a POSSP, pod opieką mgr Agnieszki Fuczik i mgr Justyny Moruś, wzięli udział w II Młodzieżowym Amatorskim Festiwalu Inspiracji Artystycznych „Sztuka włączania”.

Projekt realizowany przez Fundację JONATAN oraz Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz jest poświęcony edukacji kulturalnej, integracji i aktywizacji poprzez sztukę. Łączy w sobie podnoszenie kompetencji kulturowych z nabywaniem kompetencji społecznych, edukuje w zakresie sztuki zaangażowanej wypowiadającej się w obronie praw człowieka. Przedsięwzięcie ma za zadanie uświadomienie młodym ludziom, że poprzez sztukę możemy zabierać głos w ważnych dla nas sprawach, uczyć tolerancji, dialogu i współpracy. Festiwal ma na celu wspieranie rozwoju artystycznych zainteresowań młodych ludzi, odkrywanie talentów, a także wyrównywanie szans w dostępie do oferty kulturalnej.

Uczniowie wzięli udział w warsztacie pt. „Prawa człowieka w sztuce plakatu”, poszerzającym świadomość występowania niektórych zjawisk i problemów społecznych i wyzwalającym refleksję na temat kondycji praw człowieka we współczesnym świecie.

napisała: mgr Agnieszka Fuczik

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo