Wernisaż wystawy prac prof. Stanisława Wieczorka „… plus znak i plakat”

Prof. Stanisław Wieczorek gościem bielskiego plastyka

Od kilku dni z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej w Galerii Akcent (mieszczącej się w budynku szkoły) można podziwiać prace prof. Stanisława Wieczorka.

Artysta w 1962 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej (obecnie Zespół Szkół Plastycznych). Studiował na ASP w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz). Prowadził Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn, Pracownię Geometrii i Kompozycji, a od 2001 r. prowadzi Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej. W 1990 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora sztuk plastycznych. Wielokrotnie pełnił funkcję kierownika Katedry Grafiki Projektowej, prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki. Jest pomysłodawcą i współtwórcą Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, a także Instytutu Sztuki przy Wydziale Grafiki. Prof. Stanisław Wieczorek od 2005 r. kieruje Międzywydziałowym Instytutem Sztuki Mediów. W latach 1969-1975 był kierownikiem artystycznym kwartalnika „Sugestie” w Wydawnictwie Artystyczno-Graficznym RSW „Prasa”, a w latach 1983-1993 dyrektorem artystycznym dwumiesięcznika „Projekt”.

Wernisaż wystawy prac prof. Stanisława Wieczorka „…znak i plakat” miał miejsce 21 listopada 2014 r. Wśród obecnych gości, oprócz autora prac i jego żony, należy wymienić m. in. Karola Śliwkę, prof. Eugeniusza Delektę, prof. Józefa Hołarda, prof. Michała Klisia, dra Sebastiana Kubicę. Tego dnia młodzież szkolna wraz z nauczycielami i gośćmi uczestniczyła w spotkaniu z prof. Stanisławem Wieczorkiem. Profesor mówił wiele na temat kondycji współczesnej sztuki oraz znaczenia szkolnictwa artystycznego. Spostrzeżenia profesora były niezwykle trafne i wynikające z bogatego doświadczenia. Uczniowie chętnie korzystali z szansy, by zapytać profesora o opinię na temat współczesnego artystycznego szkolnictwa wyższego. Odpowiedzi były zaskakująco szczere, ale jednocześnie napawające optymizmem. Prof. Wieczorek w czasie wystąpienia dzielił się swoimi refleksjami na temat wartościowania sztuki współczesnej oraz zasad dotyczących promocji sztuki. Padły też ważne słowa odnoszące się do wpływów układów politycznych na sztukę. Na koniec uczennice i uczniowie usłyszeli cenną wskazówkę, by podpisywali każdą swoją pracę, ponieważ jest to oznaka szacunku wobec własnej twórczości.

Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej po raz kolejny skorzystali z możliwości obcowania z wybitnym artystą i jego dziełami. Dodatkowym atutem spotkania był fakt, że prof. Stanisław Wieczorek jest absolwentem tej szkoły, o czym nie wahał się wielokrotnie wspominać.

napisała: mgr Jadwiga Jarosz

 

Stanisław Wieczorek – urodził się 16 października 1943 roku w miejscowości Ujejsce, w powiecie będzińskim w województwie katowickim. W roku 1962 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W latach 1962-1968 studiował na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę  na Wydziale Grafiki rozpoczął w roku 1969 jako asystent w pracowni malarstwa i rysunku prof. Eugeniusza Markowskiego. Od roku 1977 prowadził Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn, a od roku 1980 Pracownię Geometrii i Kompozycji. Od 2001 roku prowadzi Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej.

W roku 1990 otrzymał nominację na stanowisko profesora sztuk plastycznych. Wielokrotnie pełnił funkcję kierownika Katedry Grafiki Projektowej, prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki. Jest pomysłodawcą i współtwórcą Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, a także Instytutu Sztuki przy Wydziale Grafiki. Od roku 2005 kieruj Międzywydziałowym Instytutem Sztuki Mediów.

W latach 1969-1975 był kierownikiem artystycznym kwartalnika „Sugestie” w Wydawnictwie Artystyczno-Graficznym RSW „Prasa”, a w latach 1983-1993 dyrektorem artystycznym dwumiesięcznika „Projekt”.

 

Nagrody i odznaczenia:

1972 – I nagroda w ogólnopolskim konkursie „Najlepszy Plakat Polskiego Handlu Zagranicznego” za „TEXTILIMPEX

1974 – Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury

1975 – Brązowy Krzyż Zasługi

1975 – Nagroda III st  Ministra Kultury i Sztuki

1980 – Nagroda II st. Ministra Kultury i Sztuki

1982 – Brązowy Medal za Zasługi dla obronności kraju

1984 – Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal 40 –lecia Polski Ludowej

1988 – Srebrny Medal za zasługi dla obronności kraju

1993 – otrzymał Nagrodę Rektora ASP – statuetkę „Pegaza”

1995 – srebrny medal na Biennale Plakatu w Katowicach

2000 – Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
– Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I st
– Nagroda Rektorska I st.

2004 – Profesor został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

2005 – Medal 100– lecia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz odbiera podziękowanie od Senatu ASP za organizację jubileuszu 100-lecia uczelni 100-lecia uczelni
– Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

2009 – Srebrny „Wawrzyn Olimpijski” w kategorii sztuki Plastyczne

2010 – medal 200- lecia Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
– Medal Pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
– Medal 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie
– Medal Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego „Za wieloletnią działalność organizacyjną systemów wyższego kształcenia artystycznego w zakresie sztuk plastycznych” – medal został wręczony 5 maja 2011 roku w Pałacu w Jabłonnie
– „Srebrna laska z różą czerwoną” – honorowa odznaka Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

2014 – podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Profesor otrzymał tytuł Profesora Honorowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

 

Wystawy indywidualne:

1974 – grafika warsztatowa w Madrycie

1978 – grafika warsztatowa w Rawennie

1980 – ndywidualna wystawa rysunku, Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych, Ateny

1984 – pierwsza prezentacja prac Stanisława Wieczorka pt.: „Iluzja przestrzeni – Kompozycja rastrów. Kompozycja płaszczyzn”

1989 – Wystawa rysunku, Häme – Galleria w Lahti;
– „Stanisław Wieczorek – Plakaty”, Galeria Miejska w Karlovych Varach, a następnie Ośrodek Kultury i Informacji Polskiej w Pradze.

1997/1998 – „Ślady mojej pamięci”, ASP – Galeria „Aula”

1999 – wystawa grafiki, Galeria Uniwersytecka Instytutu Sztuki w Cieszynie

2000 – wystawa grafiki warsztatowej w Nidzicy

2000/2001 – „Stanisław Wieczorek – ślady mojej pamięci. Grafika i rysunek’, Galeria ZPAP ‘Pod podłogą”, Lublin

2001 – „Grafika i rysunki Stanisława Wieczorka z cyklu Ślady mojej pamięci”, „Galeria na piętrze” ZPAP, Toruń

2006 – Wernisaż grafiki Stanisława Wieczorka w Nowosądeckiej Małej Galerii Sztuki w Nowym Sączu

2009 – wernisaż, Dąbrowa Górnicza

2010 – „Stanisław Wieczorek. Plakaty. Wybór 1966-2010”, Galeria Spokojna 15, warszawa
– „Stanisław Wieczorek, Ćwiczenia z formy i koloru”, Centrum Olimpijskie PKOL, Warszawa

2011 – Wystawa Grafik Stanisława Wieczorka, Galeria Oranżeria, Jabłonna

2013 – Stanisław Wieczorek. Grafika”, Dom Artysty Plastyka, Warszawa
– „Punkt” – spotkanie autorskie z okazji 70 rocznicy urodzin i 44 lat pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria Test Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

2014 – „Stanisław Wieczorek – sobie i innym. Plakaty i projekty z lat 1966-2010”, Muzeum Plakatu w Wilanowie
– spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Wieczorkiem i prezentacja albumu.
„Wyobraźnia, Konstrukcja, Metafora”.

 

Wystawy zbiorowe:

– 1970- III Ogólnopolskie Biennale Plakatu, Katowice, Katowice

– Międzynarodowa wystawa plakatu turystycznego „Pokój i turystyka” w Meksyku

1973 – V Ogólnopolskie Biennale Plakatu, Katowice

1976 – VI Międzynarodowe Biennale Plakatu, Zachęta, Warszawa

1977 – VI Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków, Muzeum Okręgowe, Przemyśl

1978 – VIII Międzynarodowe Biennale Plakatu, Zachęta, Warszawa

1986 – XI Międzynarodowe Biennale Plakatu, Zachęta, Warszawa

– XII Międzynarodowe Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie

– Wystawa polskiego plakatu w Teatrze Norweskim w Oslo

1987 – XII Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach

1988 – XII Międzynarodowe Biennale Plakatu, Zachęta, Warszawa

1989 – XIII Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach
– Współczesny rysunek polski, Instytut Polski, Paryż

1990 – XIII Międzynarodowe Biennale Plakatu, Zachęta, Warszawa

1994 – III Międzynarodowe Biennale Plakatu w Meksyku
– IV międzynarodowe Trienale Plakatu, Toyama
– Artyści Plakatu. Pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP

1995 – XIV Biennale Plakatu Polskiego, Katowice (srebrny medal ex aequo za plakat „Yusako Kamekura”)
– Polski Plakat 1985-1995
– Typo& Konstrukcja. Przegląd plakatu polskiego, Państwowa Galeria Sztuki – Ośrodek Propagandy sztuki, Łódź – wystawa towarzysząca 15 MBP w Warszawie

1997 – XII Biennale Plakatu/Lahden XII Julistebiennale, Laghden Taidemuseum., Lahti (Finlandia)
– 2 Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w Grafice – Toruń ‘97”
– VIII salon Plakatu Polskiego, Muzeum Plakatu w Wilanowie
– Dante w Polsce. Dante in Polonia. Wystawa pokonkursowa „Prace na papierze”, Galeria Rzeźby, Warszawa, następnie Rawenna

1998 –  Wystawa polskiego plakatu, Instytut Polski, Praga
– XVI Międzynarodowe Biennale Plakatu, Muzeum Plakatu w Wilanowie
– Wystawa Plakatu Polskiego 1945-1997, Dalarnas Museum, Falun (Szwecja)

1999 – IV Triennale Plakatu Polskiego, Katowice
– IX Salon Plakatu Polskiego, Muzeum Plakatu w Wilanowie

2000 – XVII Międzynarodowe Biennale Plakatu , Muzeum Plakatu w Wilanowie
– III Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice – Toruń 2000”
– XVIII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin

2001 – „TYPOCITY 5”, Turyn
– 17 Biennale Plakatu Polskiego , Katowice
– Grafiki Pedagogów Wydziału Grafiki Warszawskiej ASP, La Galeria Codice, Meksyk

2002 – Międzynarodowa Wystawa „Malarstwo abstrakcyjne – Światło”, Elbląg
– Międzynarodowe Biennale Plakatu, Muzeum Plakatu w Wilanowie
– „Current Polich Art.”, Galeria Sztuki Współczesnej, Bańska Bystrzyca (Słowacja)

2003 – Geometriche Concret IV, Mondriaanhuis – Museum voor Constructieve en Contrete Kunst, Amersfoort, Holandia
– “Grafika vincit”. Pracownie Grafiki Warsztatowej w ASP w Warszawie, Galeria Test, Warszawa

2004 – “Graphic Art x 4” Master Printmakers from the Circle of the Academy of Fine Arts in Warsaw: Bibliotheca Alexandrina, Aleksandria (Egipt); Royal Cultural Center , Amman (Jordania); Al-Assad National Library, Damaszek (Syria)

2005 – Wystawa grafiki i plakatów pracowników Wydziału Grafiki ASP “2 x Graphics”, Gradska Galerija Collegium Artisticum, Sarajewo
– Hommage à Jan Paweł II, Galeria Prezydencka – Sztuka Indywidualności;

2006 – Wystawa Jurorów I Międzynarodowego Triennale Drzeworytu, Zakopane
– XX Międzynarodowe Biennale Plakatu, Muzeum Plakatu w Wilanowie

2008 – I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie IMPRINT

2009 – Międzynarodowy Festiwal Plakatu Ljubljana
– XXI Międzynarodowe Biennale Plakatu Polskiego, Katowice

2010 – Obrazowanie. Imaging, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg
– XXII Biennale Plakatu, Muzeum Plakatu w Wilanowie
– Prezentacja polskiej sztuki mediów i fotografii podczas trwania Paris Photo 2010, Paryż

2011 – Pokaz Katedry Multimediów Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
– II Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT 2011
– XXII Biennale Plakatu Polskiego, Katowice

2012 – XXIII Biennale Plakatu Polskiego, Muzeum Plakatu w Wilanowie
– VIII Triennale Grafiki Polskiej, Katowice

2013 – „Symetria i Asymetria”, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl
– „Geometria i metafora w miniaturze”, Galeria Uniwersytetu Techniczno – Humanistycznego, Bielsko-Biała

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo