Mgr Szymon Kłusek został wicedyrektorem do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących

 

Z dniem 1 września 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz wyrażeniu zgody przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dra Zdzisława Bujanowskiego powołał pana Szymona Kłuska na stanowisko wicedyrektora do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

Pan Wicedyrektor Szymon Kłusek ukończył:

– studia magisterskie na kierunku Geografia (Akademia Pedagogiczna w Krakowie);

– studia podyplomowe w zakresie Informatyki (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie);

– studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą (Akademia Pedagogiczna w Krakowie);

– studia podyplomowe w zakresie Techniki Multimedialne i Grafika Komputerowa (Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie).

 

 

Kadra kierownicza szkoły:

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Rubinkiewicz

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów artystyczno-zawodowych

mgr Sabina Staniura

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

do spraw kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących

mgr Szymon Kłusek   

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo