Wodna Gra Terenowa

Do wdrożenia gry zachęciła mnie zeszłoroczna współpraca z zespołem pracowników sekcji edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej, podczas realizacji projektu Szkoły Humanitarnej. W ciągu jednego roku szkolnego nie było możliwości, żeby skorzystać ze wszystkich tak bogatych materiałów, tematów oraz metod proponowanych przez PAH, dlatego kontynuuję poszczególne zagadnienia również w roku 2018/19.

Autorką gry jest Pani Sylwia Żulewska z sekcji edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Gra powstała w celu popularyzowania zagadnień związanych z problemem dostępu do wody ponad ośmiuset milionów ludzi na całym świecie.

Fabuła gry skoncentrowana jest wokół problemów społeczności lokalnej związanych z dostępem do wody. Gracze wcielają się w role poszczególnych grup społecznych, które dysponują określonymi możliwościami nagłaśniania problemów oraz ich rozwiązywania. Te grupy to przedstawiciele władz lokalnych, społeczności lokalnej bezpośrednio dotkniętej brakiem dostępu do czystej wody, dziennikarek i dziennikarzy, członków organizacji pozarządowych oraz uczennic i uczniów popularyzujących temat, aktywizujących środowisko lokalne na rzecz walki z brakiem dostępu do wody.

Przeprowadzenie gry poprzedziły przygotowania uczennic z klasy III POSSP do objęcia swoich stanowisk. Sporo czasu zajęło przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia gry, za co dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w ten etap.

Jak dotąd w grze uczestniczyły klasy: III POSSP, IV POSSP, V POSSP oraz I LP a, I LP b i III LP a. Poniżej zamieszczam relacje z realizacji gry w poszczególnych grupach klasowych.

Klasa III POSSP – 10 stycznia 2019 r.

Na trzy godziny lekcyjne świetlica zamieniła się w teren gry, podczas której pięć stolików zostało zagospodarowanych przez uczennice wprowadzające swoje koleżanki z klasy w kolejne zagadnienia:

  1. Sposoby pozyskiwania i dostarczania wody – Maja Owczarz,
  2. Dostęp do wody a życie kobiet – Zofia Kościuszko,
  3. Pokonywanie barier – labirynt – Zuzanna Pieczora,
  4. Nie wszyscy mamy taki sam dostęp do wody – Liliana Szyndler,
  5. Woda wirtualna – Patrycja Piela.

Klasa I LP b – 28 lutego 2019 r.

Koordynacją pracy poszczególnych grup zajęłam się we współpracy z uczennicą Oliwią Wojtaszczyk, która dołożyła pracy do przygotowania się do swojej roli. Poszczególne zespoły pracowały z zaangażowaniem, którego efektem jest pomysł na realizację zbiórki funduszy, w celu wsparcia przedsięwzięć Polskiej Akcji Humanitarnej, skoncentrowanych wokół budowy studni. Owocem gry jest też wniosek wyciągnięty przez uczniów, że ludzie młodzi mają ogromną siłę przebicia oraz szczerą chęć podejmowania działań pro publico bono.

W tym miejscu szczególne podziękowania należą się Oliwii Wojtaszczyk, uczennicy klasy I LP b, za zaangażowanie w zgłębianie zagadnień edukacji globalnej, zapoznanie się z Kodeksem PAH, przygotowanie merytoryczne do prowadzenia Terenowej Gry Wodnej oraz dwóch quizów autorstwa członków sekcji edukacyjnej Polskiej Akcji Humanitarnej, zamieszczonych na platformie internetowej https://kahoot.it/: Zmień perspektywę i Quizu wodnego.

Klasa I LP a – 04 marca 2019 r.

Poznając tę grę od podszewki udało się przeprowadzić ją bez dodatkowych osób prowadzących grupy przy poszczególnych stolikach. Rozwiązaniem tej niedogodności okazały się instrukcje wydrukowane i położone na stolikach poszczególnych stanowisk. Jednak przy tym rozwiązaniu szczególnie ważne jest dokładne omówienie wyników zadań, planów działania ze stoiska V, infografiki ze stanowiska II oraz przedstawienia problemów poszczególnych grup społecznych ze stanowiska I. Bardzo ważny wniosek jaki wypłynął podczas tego omówienia dotyczył konieczności współpracy z poszczególnych grup społecznych. Również w tej grupie zrodził się pomysł dotyczący zbierania funduszy na budowę studni, podczas festiwalu Woodstock.

Klasy V POSSP, IV POSSP odpowiednio w dniach 06, 07 marca 2019 r.

Gracze z zaangażowaniem pokonywali wyzwania postawione przed grupami społecznymi, w które wcielali się dla potrzeb edukacyjnych. W obu klasach największa koncentracja uwagi została skupiona wokół części merytorycznej.

Klasa III LP a – 22 marca 2019 r.

W tej grupie gra przypadła w Światowy Dzień Wody. W części podsumowującej pracę poszczególnych grup, którym przypisane były pewne role społeczne, klasa mogła skorzystać  z pogłębionej wiedzy o problematyce wodnej, którą posiada i chętnie dzieli się Marta, uczennica klasy III LP a.

Podsumowanie:

W grze uczestniczyło 6 klas, których łączna ilość wynosi około stu osób. Ze względu na specyfikę szkoły gra musiała zostać rozciągnięta w czasie, żeby poszczególne grupy mogły uczestniczyć w niej w dogodnych terminach. Wartość dodaną gry stanowi uwzględnienie ról poszczególnych grup społecznych i zawodowych, dzięki czemu gra, oprócz tego, że aktywizuje, dostarcza solidnej dawki wiedzy z zakresu globalnej problematyki wodnej, dodatkowo uzupełnia informacje z zawodoznawstwa, uwzględniając kompetencje poszczególnych grup zawodowych i społecznych. Niemniej istotna jest świadomość potrzeby współpracy przedstawicieli poszczególnych części społeczeństwa.

Poniżej przedstawiam wybrane propozycje sposobów działania i metod wypracowanych przez uczniów z różnych klas, wcielonych w poszczególne role:

  • Uczennice, uczniowie – aktywiści: organizacja kiermaszu w szkole, w celu zbiórki funduszy do przekazania dla NGO, który zajmuje się niesieniem pomocy humanitarnej, sprzedaż wody podczas festiwalu Woodstock, z której dochód można przeznaczyć na budowę studni (podczas omawiania zgodziliśmy się, że trzeba znaleźć sponsora wody butelkowanej), współpraca z organizacjami, które zajmują się pomocą ludziom w Afryce
  • Dziennikarze – mogą zwrócić uwagę i nagłośnić problem wśród ludzi z krajów rozwiniętych, ale najpierw muszą poznać możliwości przechowywania wody w danej wiosce
  • Władza lokalna – zadbać o rozwój infrastruktury wodnej; współpraca z mieszkańcami, zainwestowanie w oczyszczalnie ścieków; kontakt z mediami ws nagłośnienia problemu współczesnego konsumpcjonizmu; organizacja warsztatów nt konsumpcjonizmu w szkole i wprowadzanie w placówkach edukacyjnych zasad odpowiedzialnej konsumpcji.
  • Społeczność lokalna – powołanie komitetu wodnego, prelekcje na temat higieny i sposobów zapobiegania chorób, wykorzystanie budżetu publicznego, promowanie problemu, współpraca z innymi grupami.
  • Przedstawiciele organizacji pozarządowych – odkrywanie miejsc, w których potrzebna jest pomoc; współpraca ze wszystkimi grupami; popularyzowanie wiedzy nt sytuacji na świecie.

Sposoby na ograniczenie zużycia wody: mycie większych partii owoców w jednej ilości wody, „za jednym razem”; nie marnować jedzenia; zaangażować innych poprzez uświadomienie im ilości zużywanej wody i pokazanie im, co można robić, żeby to ograniczyć; korzystanie z deszczówki; krótkie prysznice; zakręcanie kranu.

napisała: mgr Justyna Moruś – organizatorka Wodnej Gry Terenowej w naszej szkole

 

fot. Jadwiga Jarosz

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo