World Cafe – Spotkania z Kulturą i Sztuką

Z inicjatywy uczniów z Samorządu Uczniowskiego, w szczególności Aleksandra Siąkały, Wiktorii Orlickiej, Mai Mulawki, po raz drugi odbyło się wydarzenie z cyklu „World Cafe”. W tym roku postanowiliśmy zaprosić osoby, które pracują w zawodach związanych z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. W terminie, który wyznaczyliśmy na 16 kwietnia 2019 r., dotarły do nas przedstawicielki instytucji oraz osoby prowadzące własne firmy w oparciu o wiedzę i umiejętności artystyczne. W konwencję tego spotkania wpisały się też uczennice z klasy V POSSP, która w tym roku szkolnym zrealizowała grę edukacyjną Co kryje President?, uczestnicząc w projekcie Forum Dialogu.

Osoby, które zaszczyciły szkolne wydarzenie w roli ekspertów, opowiadały o charakterze swojej pracy, prezentowały swój dorobek zawodowy, opowiadały o perypetiach związanych wykonywaniem obowiązków zawodowych, o tym, jak podejmowały różne wyzwania, jakie popełniały błędy i co mogłoby im pomóc w ich uniknięciu.

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej, Pani Agata Smalcerz, opowiadała o tajnikach pracy i obowiązkach spoczywających na osobach, które organizują wystawy prac artystów. Przekazywała uczennicom i uczniom wiedzę o tym, jaką drogę musi pokonać młody artysta, zanim jego obrazy zawisną na ścianach liczących się galerii, w tym Biura Wystaw Artystycznych. Ogromną rolę odgrywają też inicjatywa, komunikatywność i zorganizowanie młodego artysty, który sam ma dążyć do wystawiania swoich prac, zamiast czekać aż zostanie przez kogoś odkryty. Od Pani Agaty Smalcerz mogliśmy też dowiedzieć się wiele o zasadach funkcjonowania galerii miejskich, zadaniach osób w nich zatrudnionych, organizacji pracy, przygotowaniach do wernisażu, obowiązkach i odpowiedzialności kuratora wystawy, za jej treść, wystawiane prace, organizację wernisażu i imprez towarzyszących wystawie oraz logistyce działań.

Stolik zajmowany przez Panią Inez Baturo pokryty był albumami pamiątkowymi, którymi artystka wzbogaciła bibliotekę bielskiego Plastyka. Wieloletni dorobek artystyczny, zgromadzony w albumach zawiera autorskie fotografie Andrzeja oraz Inez Baturo, krajobrazy gór Polski, dokumentację fotograficzną z kolejnych edycji Foto Art Festival. Szczególne wrażenie na młodzieży wywarła osobowość artystki pełna pasji i zaangażowania w fotografię. Pani Baturo z pewnością uruchomiła w wielu młodych osobach przekonanie o tym, że można, a przede wszystkim, że warto realizować w życiu to, co odkrywa się w sobie jako potencjał i zainteresowanie, nawet jeśli to wymaga od nas wielu poświęceń i wyrzeczeń.

Pracownia Pawie Oczko, reprezentowana  przez Panią Irenę Biskup, jest wynikiem pasji i zaangażowania w robienie tego, co człowiek najchętniej wykonuje. Jednak opowieść o satysfakcji czerpanej z pasji tworzenia odkrywa też wątki wyzwań, jakie stawia przed artystką rzeczywistość, w postaci klientów ze specyficznymi oczekiwaniami. Sprostanie temu zapotrzebowaniu pozwala na rozwijanie nowych umiejętności i wiedzy oraz budowanie renomy firmy, ale wymaga ciągłego dokształcania i nieustannej pracy w dążeniu do doskonałości.

Pani Justyna Wróbel – Mikołajczyk z Pracowni Kreatywności również jest przykładem osoby przedsiębiorczej, prowadzącej własną firmę rękodzielniczą, która radzi sobie z różnymi wyzwaniami dnia codziennego. W rozmowach z kolejnymi grupami uczniów zwracała szczególną uwagę na różnorodność działań, które podejmuje w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej, na rolę internetu w procesie sprzedaży wyrobów i podtrzymania relacji z klientami. Szczególnie chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem z zakresu zakładania firmy i jej rozwoju, podkreślając jak ważny jest plan i aktualna wiedza nt. realiów, w których zakłada się swój small business, np. możliwości uzyskania dotacji.

Osoby interesujące się animacją filmową, jej niuansami oraz tajnikami zawodu animatora, mogły dowiedzieć się niemal wszystkiego od Pani Krystyny Blachury, która od wielu lat pracuje w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Bogata prezentacja poszczególnych etapów powstawania obrazu animowanego tradycyjnymi oraz współczesnymi metodami, zainteresowała wiele osób. Związane jest to z faktem, iż w ostatnim czasie ta działalność artystyczna przeżywa swoją drugą młodość i już dawno przestała być kojarzona jedynie z dobranockami dla dzieci. Współczesna animacja to liczne kampanie społeczne, reklamowe, produkcje filmowe, np. Twój Vincent (2017r.), Jeszcze dzień życia (2018r.), czy kilkuminutowe filmy, inspirowane opowiadaniem bądź pragnieniem naświetlenia jakiegoś problemu społecznego za pomocą obrazu i dźwięku (np. Katedra Tomasza Bagińskiego, Zero Christophera Kezelosa).

Co kryje President? To stanowisko z grą edukacyjną zaprojektowaną przez osoby z klasy V POSSP. Fabuła gry jest związana z osobami żydowskiego pochodzenia, których losy są częścią historii miasta. Pomysł oraz wykonanie zostały nagrodzone w projekcie realizowanym we współpracy nauczycielki języka polskiego, mgr Agnieszki Fuczik, z Forum Dialogu. Uczennice prezentujące grę opowiadały o tym, w jaki sposób i jakimi dostępnymi środkami realizowali ten projekt, jak pozyskali sponsorów, ile czasu potrzebowali na stworzenie gry i skąd czerpali pomysły. Wystąpienie podczas World Cafe było przedłużeniem działań związanych z promocją gry oraz pokazaniem koleżankom i kolegom, że już na etapie edukacji można wdrażać się w pracę przy projektach, które stają się konkretnym doświadczeniem i ważną praktyką w zawodzie artysty w przyszłości.

Osoby przybywające na stanowisko, którym zawiadywał Paweł Kowalik z klasy 3b LP, były wrzucane w losowo wybrane role, zgodnie z którymi miały się odnaleźć podczas Tagów sztuki, w myśl maksymy Epikteta, że swoją rolę trzeba odegrać po mistrzowsku, a jej wybór często jest od nas niezależny. W związku z tym uczennice i uczniowie stawali się na krótką chwilę krytykami sztuki, wystawcami swoich prac, zagubionymi artystami, nieśmiałymi oglądającymi czy złośliwymi komentatorami. Zadaniem graczy była interakcja z przypadkowymi osobami odwiedzającymi targi, podczas których jedni chcieli sprzedać, a inni korzystnie kupić. Komu udało się wejść w rolę? Kto czuł się nieswojo? Kto był zadowolony z wylosowanej roli, a kto musiał wchodzić w nieswoje buty, o tym decydował ślepy traf, gracze musieli sobie radzić.

Opowieść z pierwszej ręki jest zawsze najbardziej wiarygodna, a świadomość realiów, z którymi przyjdzie się zmierzyć pomaga zabezpieczyć się przed trudnościami, doświadczenie warto zdobywać już na etapie szkoły średniej, uczestnicząc w wolontariatach i projektach, wejście do świata artystycznego wymaga własnej inicjatywy i komunikatywności, a internet jest wielofunkcyjnym narzędziem i oknem na świat, a my musimy nauczyć się zadawać pytania, żeby dowiedzieć się tego, co nas interesuje. Te i pewnie wiele innych wniosków zostało wyciągniętych przez osoby uczestniczące w tegorocznym wydarzeniu World Cafe – Spotkania z Kulturą i Sztuką, podczas którego uczennice i uczniowie mogli bezpośrednio spotkać się z przedstawicielkami zawodów artystycznych z Bieska-Białej.

Dziękujemy Szanownym Prelegentkom za przybycie, cierpliwość i otwartość w dzieleniu się swoją wiedzą oraz doświadczeniami zawodowymi.

W tym samym dniu, po zakończeniu wydarzenia, zabrałam uczennice z klasy IV POSSP do galerii Anny Magdziarz, absolwentki bielskiego Plastyka, która chętnie poświęciła nam swój czas i również otwarcie opowiadała o zawodzie grafika komputerowego, o sprzedaży obrazów, prowadzeniu galerii autorskiej, źródłach inspiracji twórczych i o tym, że malowanie jest sposobem na wytchnienie i obcowanie z tym, co człowiek ma w sobie, jak widzi świat i czym chce się podzielić z innymi oraz o pracy z klientem indywidualnym, dla którego maluje się obrazy na zlecenie.

napisała: mgr Justyna Moruś

Nad przebiegiem wydarzenia czuwała mgr Justyna Moruś.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo