BIP logo

Wstęp do katalogu

W tym roku mija dwadzieścia pięć lat od czasu, kiedy to Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej powołał do życia Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych. Jak podkreślają organizatorzy, celem Biennale jest prezentacja i ocena osiągnięć artystycznych i warsztatowych uczniów publicznych i niepublicznych liceów plastycznych z całego kraju. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się już po raz trzynasty.

W tym jubileuszowym dla Biennale roku miałem po raz pierwszy możność uczestniczenia w obradach jury bielskiego przeglądu. Do jego składu zostali również zaproszeni: prof. Janusz Karbowniczek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, który przewodniczył pracom komisji, prof. Jacek Rykała – także z katowickiej ASP oraz prof. Zbigniew Purczyński, reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi.

Podczas obrad jurorzy starali się wskazać osobowości artystyczne, których prace charakteryzowały się nie tylko biegłością warsztatową, ale były bogatsze od pozostałych o walory, takie jak twórcza kreacja, indywidualizm i samodzielność. Laureaci w kategoriach rysunku i malarstwa zostali wyłonieni spośród 566 nadesłanych prac. Komisja zakwalifikowała ponad 140 prac na wystawę pokonkursową, która ma miejsce w Galerii BWA w Bielsku-Białej. Grand Prix jury przyznało jednogłośnie Irminie Raczek z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach za pracę malarską zatytułowaną „Wycieczka”. Nagrody w dziedzinie malarstwa otrzymali: I – Magdalena Misztal z Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, II – Patryk Madany z Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, III – Julia Kempa z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. W dziedzinie rysunku odpowiednio: I – Nikola Gaszyńska z Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie, II – Wiktoria Konieczniak z Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, III – Zofia Iwaszkiewicz z Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz tym, których prace są prezentowane na wystawie, serdecznie gratuluję. Gratuluję również nauczycielom. Sukces uczniów stanowi świadectwo ich profesjonalizmu oraz wielkiego zaangażowania w edukację artystyczną utalentowanych młodych ludzi, będących na początku swojej drogi twórczej.

Wiara we własny talent oraz determinacja w działaniu są najważniejsze. Talent musi być podparty pracą i samodyscypliną. Gwarancją rozwoju jest nieustanne wytyczanie sobie nowych celów. Przede wszystkim liczy się wierność własnym przekonaniom i wyznawanym wartościom. O tym zawsze powinni pamiętać młodzi twórcy.

Jestem absolwentem Liceum Plastycznego w Warszawie i na bieżąco śledzę dokonania uczniów średnich szkół plastycznych, biorących udział w corocznych Ogólnopolskich Przeglądach Plastycznych, organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, działającym przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także czas rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych jest okazją nie tylko do oceny umiejętności i wiedzy kandydatów, będących już absolwentami liceów plastycznych, ale również daje możliwość  porównania sposobów nauczania i procesów dydaktycznych z poszczególnych szkół. Na przestrzeni ostatnich trzech dekad wiele się zmieniło w programach kształcenia oraz sposobach ich realizacji. Jest to naturalną konsekwencją zmian zachodzących we współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie.

Umiejętności i wiedza absolwentów liceów plastycznych w dużym stopniu wpływają na jakość kształcenia wyższego szkolnictwa artystycznego, którego poziom w przyszłości będzie wpływać na kondycję polskiej kultury i sztuki. Stąd tak ważne jest, aby współpraca w obszarze całego szkolnictwa artystycznego w Polsce przebiegała w sposób partnerski na wszystkich poziomach edukacji. Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych wpisuje się znakomicie w ten proces.

 

prof. Wojciech Zubala

/wstęp do katalogu 13 Ogólnopolskiego biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych/

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo